22° ฮาโล, วงพาร์เฮลิค, แอนธิเลียน, โค้งวาเกนเนอร์ และ โคโรนารอบดวงอาทิตย์
วันที่ 29 กันยายน 2551 ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
22° Halo, Parhelic Circle, Anthelion, Wagener arcs, Solar Corona
29 September 2008, Si Racha, Thailand


ชมภาพที่บันทึกได้ทั้งหมด ที่ web page นี้ ครับ

ภาพที่ถ่ายปรากฏการณ์ทางแสง ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 1:19:05 PM

แผนภาพแสดงชนิดและตำแหน่งของปรากฏการณ์ฯ ที่เกิดขึ้น

ฮาโล (Halo) : วงกลมแสงรอบดวงอาทิตย์ ส่วนใหญ่มีสีรุ้ง แต่ในภาพเกิดไม่สมบูรณ์นัก จึงเห็นเป็นเพียงส่วนโค้ง

วงพาร์เฮลิค (Parhelic Circle) : วงกลมแสง เส้นรอบวงด้านหนึ่งจะพาดผ่านจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ในภาพเกิดแบบไม่สมบูรณ์เช่นกัน จึงเห็นเพียงโค้งสีขาว อยู่ถัดออกมาจากโค้งของฮาโล

โค้งวาเกนเนอร์ (Wagener Arcs) : โค้งแสง 2 วง มีจุดตัดอยู่บนวงพาร์เฮลิค

แอนธิเลียน (Anthelion) : จุดสว่าง อยู่บนวงพาร์เฮลิค ตรงจุดตัดของโค้งวาเกนเนอร์

แผนภาพนี้ มีที่มาจาก web page Infrequent Arcs แสดงปรากฏการณ์แสงต่างๆ ที่หาดูได้ยาก สร้างขึ้นมาจากซอฟท์แวร์ ชื่อ HaloSim ครับ

ลองเปรียบเทียบดูกับภาพที่บันทึกได้ดูนะครับ


1:19:05 PM
ภาพนี้เกิดจากการใช้ PhotoShop ในการ enhance ภาพด้านบน ให้เห็นเส้นต่างๆ ชัดเจนขึ้นครับ

จะเห็นวงพาร์เฮลิคเข้มขึ้น และเห็นว่ามีการโค้งเข้าสู่ดวงอาทิตย์อย่างชัดเจน

เห็นโค้งวาเกนเนอร์ 2 เส้น และ แอนธิเลียน ชัดเจน


1:28:11 PM
ภาพ enhance

เวลาผ่านไปอีกประมาณ 9 นาที วงพาร์เฮลิคเปลี่ยนสภาพเป็นไม่ค่อยสมบูรณ์ต่อเนื่อง และไม่เป็นวงเส้นชัดเจน

ไม่สามารถเห็นโค้งวาเกนเนอร์ 2 เส้น และ แอนธิเลียน แล้ว


1:31:42 PM
ภาพ enhance

วงพาร์เฮลิคตัดผ่านจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์


1:55:37 PM
ภาพ enhance

ฮาโลเริ่มจะไม่เป็นวงกลม ดูจะค่อนไปทางวงรี นี้ เรียกว่า Uneven Halo เกิดจากความไม่สม่ำเสมอของการกระจายตัวของผลึกน้ำแข็งในบรรยากาศนั่นเอง

วงพาร์เฮลิคตัดผ่านจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์


ภาพที่ได้จาก HaloSim 3

ข้อมูลที่ใช้ในการจำลอง :
วันเวลาการบันทึกภาพ : 29 กันยายน 2551 เวลาประมาณ 1:19 PM
สถานที่บันทึกภาพ : บ้านอ่าวอุดม ใกล้ทางเข้าท่าเรืออ่าวอุดม
พิกัด : ประมาณ 13° 7.4' N , 100° 54' E
ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ : AZ +230° , ALT 66° 3' (ได้จาก Stellarium-0.9.1)

ส่วนที่ภาพจำลองเหมือนกับปรากฏการณ์จริง คือ 22° ฮาโล , วงพาร์เฮลิค, แอนธิเลียน, และ โค้งวาเกนเนอร์

ส่วนโค้งสีรุ้งด้านล่างนั้น ไม่เห็นในปรากฏการณ์จริงครับ

ภาพสีผสมจริง ของพื้นที่ กทม. และ ชลบุรี ของวันที่ 29 กันยายน 2551

ภาพสีผสมจริง (True color composite) เป็นการนำช่วงคลื่นข้อมูล ดาวเทียมในช่วงสีน้ำเงิน เขียว และแดง ผ่านจานสีหลักเป็นสีเดียวกับช่วงคลื่นข้อมูล โดยภาพสีผสมที่ได้จะมีการสร้างสีเกือบเหมือนระดับสีจริงตามธรรมชาติ คือข้อมูลที่เป็นพืชพรรณจะปรากฏบนภาพสีผสมเป็นสีเขียวเหมือนสีพืชพรรณจริง ในที่นี้ สทอภ. ได้ประมวลผลข้อมูลให้มี Band Color Combination คือ 1,4,3

ที่มา : โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน

Link : Kaleidoscope Sky
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh