ขวดผิวปาก
Plastorgan

ขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งเกลื่อนกลาดมากมาย เราเอาไปประดิษฐ์ของได้หลายอย่าง ตั้งแต่ อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์, ของใช้, เครื่องประดับ รวมถึง ของเล่น วันนี้ เราจะนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างหนึ่ง ทายสิครับว่าเป็นอะไร ?


อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์

  1. ขวดพลาสติกใช้แล้ว : เลือกขวดที่ด้านข้างเรียบนะครับ เพราะตัดง่ายกว่ามาก
  2. คัตเตอร์ (และ/หรือ กรรไกร): สำหรับใช้ตัดช่องบนขวด
  3. ปากกา permanent : ใช้วาดช่อง และเขียนลายบนขวด
  4. ไม้บรรทัด

ขั้นตอนประดิษฐ์

  1. นำขวดพลาสติกใช้แล้วมาลอกฉลากออก (ถ้ามี)
  2. ใช้ปากกา permanent กับไม้บรรทัด วาดลายลงบนขวด ลองใช้ขนาดกว้าง 10 มม. ยาว 8 ซม. ดูก่อนครับ
  3. ใช้คัตเตอร์ ตัดขวดให้เป็นช่อง ตามลวดลายที่วาดไว้
  4. วาดลวดลายประดับให้สวยงามตามใจชอบ
  5. ปิดฝา แล้วนำไปติดกับหัวเสา
  6. นำเสาไปปักกลางแจ้ง ให้รับลม โดยหันให้ช่องเปิดอยู่ขนานกับทิศทางลม จะมีเสียงดังขึ้น เมื่อมีลมพัดผ่าน

ขั้นตอนการประดิษฐ์


คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย

เกิดอะไรขึ้น ?

หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเกิดเสียงของขวดผิวปาก เป็นหลักการเดียวกันกับการเกิดเสียงของเครื่องเป่า (ขลุ่ยต่างๆ) เมื่อลมพัดผ่านช่องเปิดของขวดพลาสติก จะทำให้ผนังขวดเกิดการสั่น เสียงที่เกิดขึ้น จะเกิดการกำทอนภายในขวดพลาสติก ส่งผลให้เสียงดังเพิ่มขึ้น


คำถามที่ถามกันบ่อยๆ

ขนาดช่องเปิดมีผลอย่างไรครับ ?
ช่องเปิดขนาดใหญ่จะให้เสียงที่ต่ำกว่าช่องเปิดขนาดเล็ก เนื่องจากผนังของขวดที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ จะสั่นด้วยความถี่ที่ต่ำกว่านั่นเอง

ทำได้แล้ว จะทำอะไรต่อดีครับ ?
ในต่างประเทศ มีคนทำขวดผิวปากจำนวนมาก ไปติดไว้ในทุ่งโล่ง เมื่อมีลมพัด ขวดจะส่งเสียงประสานกันเซ็งแซ่เลยทีเดียว
ขั้นต่อไป ให้น้องหาขวดขนาดและรูปร่างเดียวกัน ทดสอบเจาะช่องขนาดต่างๆ เทียบเสียงที่เกิดขึ้นกับโน้ตมาตรฐาน เมื่อทราบความสัมพันธ์ของช่องขนาดต่างๆ กับโน้ต เราก็สามารถสร้างเสียงประสานที่ไพเราะได้จากขวดหลายใบ

ขอทราบลิ้งค์ ?
Web ของต่างประเทศ เรื่อง Plastorgan
การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ของใช้ , ของประดับ และของเล่น จากขวดพลาสติกใช้แล้วสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h