ความปลอดภัยในการใช้กล่องฟิล์ม
Fim Cannister Safety


กล่องฟิล์มของฟูจิ

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกล่องฟิล์มคือการเก็บฟิล์ม ไม่ใช่เก็บอาหาร กล่องฟิล์มจึงไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจาก Food and Drug Administration (FDA) ในต่างประเทศ ว่าปลอดภัยสำหรับใช้เก็บอาหารได้ และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจาก Consumer Product Safety Commission (CPSC) ว่าปลอดภัยสำหรับการทำของเล่นเด็ก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท โกดัก จึงไม่ได้ยืนยันความปลอดภัย ในการใช้กล่องฟิล์ม เพื่อเก็บอาหาร, เครื่องเทศ, วิตามิน ฯลฯ แต่ก็ให้ข้อมูลว่า ทางบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียน ด้านความไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพ จากผู้ใช้กล่องฟิล์ม ในการเก็บอาหาร และแจ้งว่า บริษัทฯ ผลิตกล่องฟิล์ม ภายใต้มาตรฐานความสะอาดที่สูงมาก เพื่อรักษาคุณภาพของฟิล์ม ให้ดีที่สุด

กล่องฟิล์มส่วนที่เป็นสีดำ ทำจากพลาสติกประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็ง ใช้ในการทำ อุปกรณ์ทำครัว, เครื่องมือ, ของเล่น ส่วนฝาสีเทา ทำจาก Low Density Polyethylene (LDPE) ซึ่งก็เป็นพลาสติกที่ใช้ทั่วไปเช่นกัน

ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ คือการที่เด็กกลืนฝากล่องฟิล์ม แล้วติดคอ

มีข่าวบนหนังสือพิมพ์ และแมกกาซีน บางฉบับ ได้กล่าวถึง สารพิษ (toxic residues) ในกล่องฟิล์ม ที่มาจากตัวฟิล์มเอง เรื่องนี้ ทางบริษัทโกดัก ยืนยันว่าไม่เป็นจริง เนื่องจากสารเคมีในฟิล์ม จะอยู่ภายใต้ชั้นเคลือบเจลาติน (Gelatin Emulstion Layers) ที่มีความหนาประมาณความหนาของเส้นผมมนุษย์ ซึี่งอยู่บนชั้นของแผ่นพลาสติกอีกทีหนึ่ง แผ่นพลาสติกที่ใช้ทำฟิล์ม ทำจาก Triacetate Plastic

บริษัทโกดัก ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หลายครั้ง กรณีที่เด็ก/สัตว์เลี้ยง เคี้ยวหรือกลืนฟิล์มลงไป อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีนี้ ไม่ใช่เกิดจากสารเคมีที่ร่างกายได้รับ เพราะมีปริมาณน้อยเกินไป แต่จะเกิดขึ้นจากแผลฟิล์มบาด ในกระเพาะอาหาร และลำไส้มากกว่า

สรุปได้ว่า ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่า การนำกล่องฟิล์มมาใช้ในการใส่อาหาร หรือเครื่องดื่ม ก่อให้เกิดอันตรายด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ล้างกล่องฟิล์มให้สะอาด ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้งครับ

ข้อมูลจาก http://www.make-stuff.com/recycling/film_cannisters.html
All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh