การคูณแบบง่ายโดยใช้เส้นตรง

back to Sci4Fun

Simple Multiplications Using Lines
มาลองทำกันเลยดีกว่า...
มีเพื่อนสนิทส่ง video clip การคูณแบบง่ายโดยการใช้เส้นตรงให้ผมดูทาง email เฮ้... ไม่เลวเฮะ ได้ผลจริงๆ หรือนี่? หรือว่าหลอกกันเล่นๆ ก็เลยลองเอามาทำดูครับ

ขั้นแรก ใช้เลขง่ายๆ ดูก่อน ได้ผลเฮะ

ทีนี้ลองใช้เลขที่มีหลักมากๆ แต่มีค่าแต่ละหลักน้อย

ถึงจะยาวยุ่งยากหน่อย แต่ก็ได้ผลเฮะ

คราวนี้ลองเลขน้อยหลัก แต่แต่ละหลักมีค่ามาก

เอ... เหนื่อยเฮะ... งงด้วย

เลยขอสรุปแบบนี้นะครับ :

  1. เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับเลขที่ทุกหลักมีจำนวนน้อยๆ เช่น 1, 2, 3 ถ้าใช้กับเลขที่มีค่าของหลักมาก จะลำบาก(และอาจสับสน) เวลานับจุดตัด, ทดเลข, และรวมเลขภายหลัง
  2. ถึงแม้จะมีจำนวนหลักมาก แต่ถ้าแต่ละหลักมีค่าน้อย ก็ยังนับว่าสะดวกอยู่พอสมควร
  3. ถ้ามีเลขศูนย์อยู่ด้วย ต้องใช้เส้นประ หรือเส้นสีอื่นๆ เพื่อไม่ให้สับสนเรื่องหลักครัับ

All pages were created on Macintosh Computer, using iPhoto, Keynote and BBEdit.

Questions, comments, suggestions, contact us
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh