ว่าวธีออสกับงานเทศกาลกีฬาไทย 2548
THEOS Kite in Thai Sport Festival 2005
เทศกาลกีฬาไทยจะเริ่มแล้วนะครับ ที่ท้องสนามหลวง

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกีฬาไทย ณ ท้องสนามหลวง ที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2548 นี้

ตื่นตาตื่นใจกับการละเล่นกีฬาไทย และชมว่าวไทยรูปร่างต่างๆ เต็มท้องฟ้าสนามหลวง ซึ่งในปีนี้มีว่าวพิเศษคือ ว่าวดาวเทียมธีออส ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และว่าวแรด ของบริษัทแฟมิลี ว่าวทั้งสองตัว จัดสร้าง และขึ้นว่าว โดยพี่เป็ด ปริญญา สุขชิด นักทำว่าวชื่อดัง เจ้าเก่า ของพวกเรานี่เอง

ว่าวธีออส เป็นว่าวจำลองดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ที่จะส่งขึ้นสู่วงโคจร ในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากจะมีขนาดเกือบเท่าของจริงแล้ว ว่าวธีออส ยังสามารถถ่ายภาพพื้นโลก ได้เหมือนกับดาวเทียมอีกด้วย

งานแถลงถ่าวเทศการกีฬาไทย ประจำปี 2548 จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 1 มีนาคม นี้ เวลา 16:30 น. ณ มณฑลพิธีสนามหลวง โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้แทนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ผู้อำนวยการโครงการดาวเทียมธีออส, และ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติมของดาวเทียมธีออส หาอ่านได้จากบอร์ดนิทรรศการ ที่จะจัดไว้ให้อ่านกัน ในบริเวณงาน และหาอ่านได้จาก web ดาวเทียมธีออส บน web ของ สทอภ.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลกีฬาไทย หาอ่านได้ที่ สารคดีดอตคอม และ Manager Online - Travel

ภาพงานแถลงข่าว เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548

ภาพพิธีเปิด เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2548

ภาพงานว่าว และการทดลองว่าวธีออส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2548

ภาพงานว่าว และการทดลองว่าวธีออส เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2548

ภาพงานว่าว วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2548 : ว่าวธีออส ว่าวแรด ว่าวภาพจากเขตต่างๆ ของ กทม.

ภาพงานว่าว วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2548 : ว่าวธีออส และ ว่าวผาดโผน (stunt kites)

กำหนดการแถลงข่าวเทศกาลกีฬาไทย ประจำปี 2548

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548
เวลา 16:30 น.
ณ มณฑลพิธีสนามหลวง เขตพระนคร

เวลา 16:00 น.
แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมบริเวณงาน

เวลา 16:30 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน
การแสดงสังคีตมวยไทย

พิธีกรเชิญเข้าสู่งานแถลงข่าว เชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวที
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
- นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน
- ผู้แทนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ดร.ณัฐ อินทรปาน
- ผู้อำนวยการโครงการดาวเทียมธีออส นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์
- รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์

เวลา 17:00 น.
พิธีกร เชิญผู้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณและสิ่งของ
ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 17:10 น.
สาธิตการเล่นลูกข่าง และ สะบ้า
การชักเย่อ งัดข้อ และ ปีนเสาน้ำมัน
การเล่นว่าว

เวลา 18:00 น.
เสร็จสิ้นการแถลงข่าว


กิจกรรมในงานเทศกาลกีฬาไทย 2548
5 มีนาคม - 2 เมษายน 2548
ณ ท้องสนามหลวง

กีฬาว่าวจุฬา-ปักเป้า
1-31 มีนาคม 1600-1830 น. พักเสาร์-อาทิตย์

กีฬาว่าวจุฬาส่ายเร็ว
6-7, 13-14, 20-21, 27-28 มีนาคม (เฉพาะอาทิตย์-จันทร์)
ณ สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา

กีฬากระบี่-กระบอง
19-23 มีนาคม

กีฬาฟันดาบไทย
24-26 มีนาคม

กีฬาหมากรุก หมากฮอส สกา
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 มีนาคม (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

กีฬาตะกร้อลอดห่วง
1-31 มีนาคม 1500-1800

กีฬามวยไทย
22-28 มีนาคม 1700-2000

กีฬาพื้นบ้านไทย (ชักเย่อ งัดข้อ วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ ปีนเสาน้ำมัน)
25-31 มีนาคม 0900-1700

ประกวดว่าวแผง
จากสภาวัฒนธรรมเขต 50 เขต
โดยวาดภาพที่สื่อให้เห็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละสำนักงานเขต
ประกวดครั้งที่ 1 ในพิธีเปิดงาน วันที่ 5 มีนาคม
ประกวดครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ในพิธีปิดงาน วันที่ 2 เมษายน

ความเป็นมาของว่าวธีออส

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้ลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อร่วมกันสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ในชื่อ ดาวเทียมธีออส (THEOS) หรือ Thailand Earth Observation Satellite เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดกลาง ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 750 กิโลกรัม มีระบบถ่ายภาพทั้งระบบภาพขาว-ดำ รายละเอียดสูง 2 เมตร มีความกว้างแนวถ่ายภาพ 22 กิโลเมตร และระบบถ่ายภาพแบบภาพสีหลายช่วงคลื่น รายละเอียดภาพ 15 เมตร ความกว้างแนวถ่ายภาพ 90 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งขึ้นสู่วงโคจรประมาณกลางปี พ.ศ. 2550

สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการดาวเทียมธีออส เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักดาวเทียมธีออส และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สทอภ. จึงได้ดำเนินการประสานกับสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมแสดงว่าวดาวเทียมธีออสในงานเทศกาลกีฬาไทย ปี 2548 ณ ท้องสนามหลวง

ในการนี้ สทอภ. ได้ขอความอนุเคราะห์บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย คุณปริญญา สุขชิต หรือ คุณเป็ด ว่าวไทย ในการจัดทำว่าวกล่องรูปดาวเทียมธีออสขนาดเท่าของจริง นอกจากนั้น ว่าวดาวเทียมธีออสจะติดกล้องวีดีโอเพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพสู่จอโทรทัศน์บนพื้นดิน โดยเป็นการเลียนแบบการทำงานของดาวเทียมที่ส่งสัญญาณภาพกลับสู่โลก ซึ่งทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจหลักการทำงานของดาวเทียมได้อีกด้วย ในงานดังกล่าว สทอภ. จะจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของ สทอภ. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม และแจกเอกสารเกี่ยวกับดาวเทียมธีออส โดยในการแสดงนิทรรศการผู้เข้าชมจะได้พบกับ Mascot หุ่นดาวเทียมธีออส

ระเบียบสมาคมกีฬาไทยในประบรมราชูปถัมภ์

ข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดูที่นี่


เบื้องหลังการทำว่าวธีออส - Gallery


จุดเริ่มต้น
สถานที่เกิดของว่าวธีออส

ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548


เริ่มขึ้นโครง 6 เหลี่ยม

ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548


โครง 6 เหลี่ยมเรียบร้อย

ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548


ผูกแล้วผูกอีก ผูกทั้งวัน

ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548


โครงตัวธีออส เสร็จแล้ว ...

ถ่ายเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548


หัวกับตัว
เสร็จแล้ว

ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548


ทดสอบกล้อง
คุณวิฑูรย์ ภูละออ สาธิตการทำงานของกล้องวีดีโอ และกล้องดิจิตอล ที่ออกแบบสำหรับการส่งขึ้นไปกับว่าวธีออส เพื่อการทดลองถ่ายภาพมุมสูง ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม นี้
จะเห็นพี่เป็ดปรบมือชอบใจอยู่ด้านข้าง

ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548


พี่เป็ดยกว่าว
พี่เป็ดยกโครงว่าวธีออสโชว์เพื่อแสดงว่า ว่าวจะอยู่ในลักษณะใดบนท้องฟ้า

ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh