ว่าวธีออสกับงานเทศกาลกีฬาไทย 2548
THEOS Kite in Thai Sport Festival 2005
การแถลงข่าวงานเทศกาลกีฬาไทย 2548 : วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548

ขอขอบคุณ ...

พี่เป็ด ปริญญา สุขชิต ที่ทุ่มเทกำลังสมอง และกำลังกาย ในการทำว่าวธีออส จนสามารถส่งขึ้นเหนือท้องสนามหลวง ได้เป็นผลสำเร็จ

คุณวิฑูรย์ ภูละออ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์กล้องติดว่าว เพื่อถ่ายภาพมุมสูง


ภาพข่าว - Gallery


นิทรรศการของ สทอภ.
ผู้อำนวยการโครงการดาวเทียมธีออส นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ กับโปสเตอร์ภาพดาวเทียมบริเวณท้องสนามหลวง และ แบบจำลองดาวเทียมธีออส ที่ตั้งแสดงในเต้นท์บริเวณงานแถลงข่าวฯ

ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548


ภาพคู่
ผู้อำนวยการโครงการฯ กับ mascot ธีออส

เล่น
Mascot ธีออส เล่นเกมส์กับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน

การแถลงข่าว
ผู้ว่า กทม. , ปลัด กทม. และ ผอ.โครงการดาวเทียมธีออส (รวมถึง Mascot ธีออส ตัวเหลืองๆ ด้านหลังด้วย)

ภาพหมู่ที่ระลึก


ยิ้มแย้มแจ่มใส
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
งานเทศกาลกีฬาไทย | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh