ประเภทของว่าว
Types of Kites
การแบ่งว่าวตามจำนวนสายเชือกบังคับ
เราแบ่งว่าวออกได้เป็น 4 ประเภท ตามจำนวนสายของเชือกที่ใช้บังคับ ได้แก่ ว่าวสายเดี่ยว (Single Line Kites), ว่าวสองสาย (Dual Line Kites), ว่าวสามสาย (Triple Line Kites) และ ว่าวสี่สาย (Quad Line Kites) ว่าวสายเดี่ยวยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก คือ ว่าวแบน (Flat Kites), ว่าวโค้ง (Bowed and Dihedral Kites), ว่าวกล่อง (Cellular and Box Kites), ว่าวเลื่อน (Sled Kites), ว่าวพาราฟอยล์ (Parafoil Kites), และ ว่าวหมุน (Rotating Kites)

ว่าว
ว่าวสายเดี่ยว
(Single Line Kites)
ว่าวสองสาย
(Dual Line Kites)
ว่าวสามสาย
(Triple Line Kites)
ว่าวสี่สาย
(Quad Line Kites)
ว่าวแบน
Flat Kites
ว่าวโค้งและว่าวปีกรูปตัววี
Bowed and Dihedral Kites
ว่าวกล่อง
Cellular and Box Kites
ว่าวเลื่อน
Sled Kites
ว่าวพาราฟอยล์
Parafoil Kites
ว่าวหมุน
Rotating Kites
ว่าวมีโครง ว่าวมีโครง ว่าวมีโครง ว่าวไร้โครง ว่าวไร้โครง ว่าวมีโครง หรือไร้โครง ว่าวมีโครง หรือไร้โครง ว่าวมีโครง ว่าวมีโครง หรือไร้โครง
พื้นผิวของว่าวจะแบนราบ พื้นผิวของว่าวจะโค้งแอ่น ด้วยการดึงของเชือกรั้งระหว่างปลายปีก หรือมีการหักมุมของโครงว่าว หรือ โครงว่าวจะเป็น 3 มิติ คล้ายกับกล่อง ทรงรูปร่างได้โดยการดึงของปล่องด้านข้างที่มีลมพัดเข้าไปจนตึง ทรงรูปร่างได้โดยอาศัยลมพัดให้เซลทั้งหมดของว่าวพองตัว เป็นว่าวที่อาศัยแรงยกตัวที่เกิดจากการหมุนของส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวว่าว เมื่อดึงสายว่าวพร้อมกัน 2 สาย ว่าวจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้า และเมื่อดึงสายว่าวข้างใดข้างหนึ่ง ว่าวจะเลี้ยวไปทางด้านนั้น คล้ายกับว่าว 2 สาย สายว่าวที่ 3 จะเป็นตัวบังคับมุมปะทะลมของว่าว ทำให้นักว่าวสามารถควบคุมความเร็วของการเคลื่อนตัว โดยนักว่าวไม่ต้องเคลื่อนตัวไปด้านหน้าและหลังเพื่อควบคุมความตึงของสายว่าว ในทางปฏิบัติ นักว่าวสามารถยึดสายว่าวที่ 3 ไว้กับเข็มขัดของเขา หรือจะใช้การบังคับด้วยมือเดียว โดยใช้ก้านบังคับว่าวรูป 3 เหลี่ยม หรือรูปตัว Y เป็นว่าวที่ใช้เชือกบังคับถึง 4 เส้นด้วยกัน ทำให้มีการควบคุมได้ในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้น-ลง เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา หรือ ร่อนโฉบเฉี่ยวไปมา หรือ ลอยตัวอยู่นิ่ง หรือ ดิ่งสู่พื้นด้วยความเร็วสูงแล้วหยุดทันที

ว่าวไดมอนด์ (Classic Diamond)

โค้งว่าว (Kite Arch)

ว่าวอังกฤษอาร์คทอป (English Arch-top)

ว่าวเดลลาพอร์ต้า (Della Porta)

ว่าวกิโมโน (Sode or Kimono)

ว่าวบาร์นดอร์ (Barn Door)

ว่าวหกเหลีี่ยม (Hexagon)

ว่าวดาว (Star)

ว่าวเอโดะ (Edo)

ว่าวงู (Serpent)

ว่าวตะขาบ (Centipede)

ว่าวมาเลย์ และ ว่าวเอ็ดดี้ (Malay and Eddy)

ว่าวบาร์นดอร์ (Barn Door)

ว่าวรกกากุ (Rokkaku)

ว่าวบาเดนพาว์เวล (Baden Powell)

ว่าวเดลต้า (Delta)

ว่าวเกงกิ (Genki)

ว่าวโรลเลอร์ (Roller)

ว่าวไฟเตอร์ (Fighter)

ว่าวเตตระฮีดรัล (Tetrahedral)

ว่าวกล่องฮาเกรฟ (Hargrave Box)

ว่าวกล่องมาตรฐาน (Traditional Box)

ว่าวกล่องมีปีก (Winged Box)

ว่าวกล่องเดลต้า (Delta Box)

ว่าวกล่องเพลี (Pely Box)

ว่าวกล่องสามเหลี่ยม (Conyne)

ว่าวกล่องเดลต้า (Delta Conyne)

ว่าวกล่องโคดี้ (Cody)

ว่าววัลดอฟ (Waldof)

ว่าวเกล็ดหิมะ (Snowflake)

ว่าวทัมบลิ้งสตาร์ (Tumbling Star)

ว่าวเซอโคเฟลกซ์ (Circoflex)

ว่าวโรกัลโล (Rogallo)

ว่าวเลื่อน (Basic Sled)

ว่าวเลื่อนท่อคู่ (Ram-air Sled)

ว่าวพาราฟอล์ย (Parafoil)

ว่าวโฟลฟอร์ม (Flowform)

ว่าวพองลม (Inflatable Kites)

ว่าวไจโร (Gyrokite)

ว่าวกังหัน (Windmill Kites)

ว่าวยูเอฟโอ (UFO) และ ว่าวโรเตอร์ (Rotor Kites)

ว่าวเครื่องบินปีกหมุน (Rotoplane)

โบว์เวหา (Skybow)

ว่าวกล่องหมุน (Rotating Box Kites)

โบล (Bol)

ว่าวปีเตอร์เพาวเวล (Peter Powell)

ว่าวเดลต้าสปอร์ต (Delta Sports)

ว่าวพาราฟอล์ย 2 สาย (Dual-line Parafoil)

ว่าวจอยสติ๊ก (Joystick)

ว่าวซินเนอยี 333 (Synergy 333)

ว่าวเรโวลูชั่น (Rovolution)

ว่าวซิมโฟนี (Symphony)

ว่าวแอร์โบว์ (Airbow)

ว่าวพาราฟอล์ย 4 สาย (4-Line Parafoils)
All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh