THEOS : Kites
Geo-informatics and Space Technology Development Agency - GISTDA
Ministry of Science and Technology - MOST


ว่าวธีออส


แผ่นนี้ไม่ได้ลงสีครับ ให้น้องๆ ระบายสีเอง


ขั้นตอนการประดิษฐ์
THEOS Easy Kite เลือกแบบว่าวที่ถูกใจ พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ รอให้หมึกแห้ง
THEOS Easy Kite พับครึ่งดังภาพ
THEOS Easy Kite พับอีกครั้ง ตามรอยเส้นประ
THEOS Easy Kite กลับว่าว แล้วใช้เทปกาวปิดตลอดความยาวของแนวพับ

ด้านนี้จะเป็นด้านหลังของว่าวครับ

THEOS Easy Kite เหลาไม้ไผ่ให้เป็นก้านบางๆ วางทาบบนด้านหลังของว่าว ใช้เทปกาวติดโครงให้เข้ากับว่าว
THEOS Easy Kite

ใช้เทปกาวปิดทั้งสองด้าน ทับจุดสีดำเพื่อเสริมความแข็งแรง จากนั้นใช้ที่เจาะรูกระดาษ เจาะรู ณ จุดที่กำหนดไว้

ตัดกระดาษเป็นชิ้นยาว ต่อกันเป็นหางยาวด้วยเทปกาว ติดหางเข้ากับตัวว่าว

ร้อยเชือกว่าว ผ่านรูที่เจาะไว้ แล้วผูกยึดให้เรียบร้อย

หาจุดที่ลมดีๆ แค่นี้ว่าวก็แทบจะขึ้นเองแล้ว ...

ส่วนกระดาษที่เป็นสามเหลี่ยมด้านหน้านั้น ดูตอนนี้เหมือนจะเกะกะไปสักหน่อย แต่พอขึ้นไปบนฟ้าแล้ว จะมองไม่เห็นครับ เพราะอยู่ในแนวขนานกับสายตา

ถ้าอยากหาอะไรอ่านเพิ่มเติมเรื่องว่าว เชิญที่ :ขอขอบคุณ คุณธนยศ คำนวน ในการจัดทำกราฟฟิคของว่าวธีออสครับ
All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh