ว่าวภาคใต้
Southern Kites of Thailand
ว่าวบาติก ของกลุ่มชุมชนตำบลสะบารัง
Batik Kites, Tambon Sabarang

ความเป็นมา

ว่าวบาติก ชุมชนสะบารัง เกิดจากการรวมกลุ่มของเยาวชนชาย จำนวน 15 คน อายุ 18 - 25 ปี ของชุมชนสะบารัง ซึ่งได้เริ่มต้นร่วมกลุ่มทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และทำผ้าบาติก โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อเสร็จสิ้นโครงการสมาชิกจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสิ้นค้า เพื่อต่อยอดสินค้าให้ยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานการรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีจึงได้รับคำปรึกษาจาก นายอุมา กาซอ สมาชิกชมรมว่าวเทศบาลจังหวัดปัตตานี แนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการทำว่าวบาติก ซึ่งได้เริ่มทำเมื่อปลายปี 2547 ที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุนสถานที่ดำเนินงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง ให้ก่อสร้างที่ดำเนินการภายในโรงเรียนบ้านสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ว่าวบาติก เป็นสินค้าประเภทของที่ระลึก  และเป็นผลิตภัณ OTOP ของตำบลสะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

ข้อมูลจาก คุณจันทิมา บุญเทียม


ว่าวบาติก - Batik Kites Picture Gallery

ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก
ว่าวบาติก

ว่าวภาคใต้ - Southern Kites Picture Gallery

ภาพว่าวภาคใต้ บันทึกภาพ จากเต้นท์ของ ชมรมว่าวบินปัตตานี (Pattani Kite Flying Club) ใน งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Kite Festival) จัดระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ว่าวภาคใต้

ภาพว่าวภาคใต้ บันทึกภาพจากงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9, วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 มีนาคม 2549, ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ว่าวไทยภาคใต้
ว่าวสองห้อง
ว่าวไทยภาคใต้
ว่าวนก และ ว่าวควาย
All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh