ดต.สมหมาย วัฒนมงคล
Sommai Wattanamongkol
สมหมาย วัฒนมงคล
ชาตะ : วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
มรณะ : วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2550ประวัติพี่สมหมาย

บิดาชื่อ จสต. ปรีชา วัฒนมงคล (รับราชการตำรวจ)
มารดาชื่อ นาง นิตย์ วัฒนมงคล
พี่สมหมาย เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนบุตรทั้งหมด 8 คน
สมรสกับ นาง แน่งน้อย วัฒนมงคล มีบุตรทั้งหมด 3 คน ดังนี้

  1. นางสาว รุ่งศรางค์ วัฒนมงคล : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  2. นาย นิรันดร์ วัฒนมงคล
  3. นาย กิตติพงษ์ วัฒนมงคล

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2512 จบการศึกษาระดับ ม.ศ. 3 โรงเรียนศิริกิตวิทยา
  • พ.ศ. 2513 หลังจากจบ ม.ศ. 3 ก็ศึกษาต่อที่ โรงเรียนตำรวจนครบาล บางเขน

ประวัติการทำงาน

  • ปี 2514 - 2542 รับราชการตำรวจ ที่ กองปรามปราบยาเสพติด (สามยอด)
  • เป็นครูพิเศษสอนวิชาดนตรี ที่ โรงเรียนศิริกิตวิทยา และโรงเรียนจินดามณี

ผลงานที่ภูมิใจ

  • ว่าวนกอินทรีย์ : เป็นว่าวตัวแรก ของพี่สมหมายที่ได้เดินทางไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ประเทศฝรั่งเศส
  • ว่าวม้านิลมังกร : เป็น ว่าวตัวแรกที่พี่สมหมายประดิษฐ์มาจากวรรณคดีของไทย และได้แข่งขันในรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกใน รายการสยามเกมส์
  • ว่าวจิ๋ว : เป็นว่าวที่พี่สมหมายประดิษฐ์ขึ้น มีลักษณะพิเศษคือ ขนาดเล็กกว่าว่าวปกติประมาณ 200-300 เท่า และได้บันทึกไว้ใน รายการท้าบันทึก

ความเป็นมาและแรงบันดาลใจที่ทำให้มาเป็นนักประดิษฐ์และอนุรักษ์ว่าวไทย

ในวัยเด็ก พี่สมหมาย เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะซุกซนมากกว่าเด็กผู้ชายปกติทั่วไป ตื่นลืมตาเมื่อไรก็จะต้องออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านพร้อมกับเพื่อนๆ ในวัยไล่เลี่ยกัน แรงบันดาลใจแรกที่ทำให้พี่สมหมาย อยากจะทำว่าวเล่นเอง ก็คือ คุณลุงแถวบ้านได้ทำว่าวนกพิราบ ขึ้นไปบนฟ้า ทำให้นึกอยากจะทำได้บ้าง

สมัยก่อนร้านค้าขายว่าว ยังไม่มีเหมือนกับปัจจุบัน เด็ก ๆ ที่อยากจะเล่นว่าว จึงจำเป็นต้องทำขึ้นเอง พี่สมหมายก็เหมือนกันต้องทำว่าวเล่นเอง โดยการนำกระดาษจากสมุดที่เรียนไม้ต่างๆตามความคิดแบบเด็กๆ มาประกอบกันขึ้นเป็นว่าว แต่ผลที่ออกมาคือ ทำยังไงว่าวก็ไม่ขึ้น

พออายุได้ประมาณ 11-12 ขวบ ก็ขอพ่อแม่นั่งรถเมล์ไปสนามหลวง เพื่อไปดูคนอื่นเค้าเล่นกัน และนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่สองที่ทำให้พี่สมหมายหลงใหลเสน่ห์ของว่าวมากขึ้นอีก เพราะวันนั้นเป็นวันที่มีการแข่งขันกีฬาว่าวไทยคือว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า สิ่งแรกที่พี่สมหมายทำก็คือ ตามเด็กในวัยเดียวกันวิ่งรอ (การแข่งขันว่าวจุฬา จะต้องดึงว่าวอีกฝ่ายที่เป็นคู่ต่อสู้เข้ามาในแดนของฝั่งตัวเอง เรียกว่า วิ่งรอก)

จากนั้น พี่สมหมายก็มักจะไปสนามหลวงเสมอ จนทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับ อ.สมิต (สมชาย ภู่ไหมทอง และ อ.บุญธรรม หิ่มสกุล) ซึ่งเป็นเจ้าของว่าวจุฬา ที่แข่งที่สนามหลวง หลังจากกลับจากสนามหลวงก็จะหาโอกาสทำว่าวจุฬาด้วยตัวเองเสมอมา แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงพยายามที่จะไปบ้าน อ. ทั้งสองท่านเสมอ แต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถาม เลยต้องใช้วิธี ครูพักลักจำเอาเอง แล้วก็กลับมาลองทำที่บ้าน ก็ไม่สำเร็จอีก แต่มาคราวนี้ก็ได้นำว่าวของตัวเองที่ทำขึ้นมาไปให้อ.ดู และก็ได้คำแนะนำสั่งสอนมาแก้ไข และประสบผลสำเร็จตามที่หวังไว้

ต่อมาหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทำว่าวจุฬาครั้งนั้น พี่สมหมายก็มักจะคิดค้นวิธีการประดิษฐ์ว่าวรูปทรงต่างๆ ทั้งว่าวแผงและว่าวภาพ มากมายอาทิเช่น ว่าวนก,ว่าวเต่า,ว่าวกุ้ง,ว่าวม้านิลมังกร

จากวันนั้นถึงวันที่จากไป พี่สมหมายไม่เคยคิดที่จะเลิก หรือละทิ้งการประดิษฐ์ว่าว ทุกลมหายใจที่มีอยู่ พร้อมที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน

รางวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด ประเภทว่าวแผง
พ.ศ. 2526 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ต่อต้านยาเสพติด
พ.ศ. 2527 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ต่อต้านยาเสพติด
พ.ศ. 2528 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ประหยัดไฟฟ้า

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพ ประหยัดไฟฟ้า

พ.ศ. 2529 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพ ต่อต้านยาเสพติด

พ.ศ. 2530 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพ ต่อต้านยาเสพติด

พ.ศ. 2532 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ต่อต้านยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพ ต่อต้านยาเสพติด

พ.ศ. 2533 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ประเภทสวยงาม ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพประเภทความคิด ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์

ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดาทินัดมาตุ การประกวดว่าวภาพ ประเภทความคิด ในงานว่าวนานาชาติพัทยา

พ.ศ. 2535 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผง ประเภทความคิด ในงานประเพณีกีฬาว่าวไทย

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผงประเภทสวยงาม ในงานประเพณีกีฬาว่าวไทย

พ.ศ. 2536 รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวแผงประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพประเภทความคิด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวภาพประดิษฐ์ งานมหกรรมว่าวอีสาน จ.บุรีรัมย์

พ.ศ. 2537 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่าว งานประเพณีแข่งขัน จังหวัดสตูล
พ.ศ. 2539 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศอันดับ 1 ปีกาญจนาภิเษก
พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดว่าวดุ้ยดุ๋ย ประเภทว่าวแผง

รางวัลชนะเลิศการประกวดว่าวนก ประเภทว่าวภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกวดว่าวนก ประเภทว่าวภาพ

พ.ศ. 2544 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ว่าวปักเป้า ในงานประเพณีกีฬาว่าวไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่าวปักเป้า ในงานประเพณีกีฬาว่าวไทย

พ.ศ. 2545 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันว่าวปักเป้า
พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศการประกวดว่าว นานาชาติ ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดว่าว นานาชาติ ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดนักประดิษฐ์ว่าวในรายการสยามเกมส์

พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศการประกวดว่าว นานาชาติ ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดว่าว นานาชาติ ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดนักประดิษฐ์ว่าวในรายการสยามเกมส์

พ.ศ. 2548 สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน รองรางวัลชนะเลิศอันดับ การประกวดว่าวภาพ ในงานเทศกาลกีฬาไทย เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประกวดว่าวนานาชาติ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประกวดว่าว นานาชาติ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2548 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประเพณีการแข่งขันว่าว จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประเพณีการแข่งขันว่าว จังหวัดสตูล

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ในงานประเพณีการแข่งขันว่าว จังหวัดสตูล


ภาพผลงานของพี่สมหมาย - Picture Gallery

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพ ต่อต้านยาเสพย์ติด

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวม้านิลมังกร : เป็น ว่าวตัวแรกที่พี่สมหมายประดิษฐ์มาจากวรรณคดีของไทย และได้แข่งขันในรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกใน รายการสยามเกมส์

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวนกอินทรีย์ : เป็นว่าวตัวแรก ของพี่สมหมายที่ได้เดินทางไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ประเทศฝรั่งเศส

ว่าวพี่สมหมาย
การประกวดว่าวต่อต้านยาเสพติด ปี 2522

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพต่อต้านยาเสพติด

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพต่อต้านยาเสพติด

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวแผง

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพต่อต้านยาเสพติด

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวแผงอนุรักษ์กีฬาไทย

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพ

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพประหยัดไฟฟ้า

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาคใต้

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพ

ว่าวพี่สมหมาย

ว่าวภาพเล่นกีฬาป้องกันยาเสพติด
ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวภาพเอดส์


ภาพผลงานพี่สมหมาย "ว่าวดาวเทียมธีออส" ในงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 มีนาคม 2549 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ว่าวพี่สมหมาย
นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์, รองผู้อำนวยการ สทอภ. กับ พี่สมหมาย นักประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส ตัวที่ 2
Mr.Chanchai Peanvijarnpong, Deputy Director of GISTDA and with Mr.Sommai Wattanamongkol
ว่าวพี่สมหมาย
พี่สมหมาย ตั้งใจประกอบว่าวดาวเทียมธีออส

ว่าวพี่สมหมาย


ว่าวพี่สมหมาย
ทดสอบแผงเซลแสงอาทิตย์

ว่าวพี่สมหมาย
ผูกชุง

ว่าวพี่สมหมาย
คุณรอน กับ พี่แป๊ว มาเยี่ยมชม

ว่าวพี่สมหมาย
พี่หมาย กับลูกทีม

ว่าวพี่สมหมาย
เตรียมขึ้นว่าวดาวเทียม

ว่าวพี่สมหมาย
พี่หมายลงมือเอง

ว่าวพี่สมหมาย

ทั้งแดด ทั้งอากาศ ร้อนจริงๆ
ว่าวพี่สมหมาย
พี่หมายดูชุดถ่ายภาพติดว่าว

ว่าวพี่สมหมาย
ถ่ายภาพกับว่าวบังคับ 4 สาย

ว่าวพี่สมหมาย
พี่หมายแสดงการบังคับว่าวบังคับ 4 สาย

ว่าวพี่สมหมาย
เดวิด กอมเบิร์ก, ปีเตอร์ ลินน์, รอน สปอลดิ้ง, และ พี่สมหมาย
David Gomberg, Peter Lynn, Ron Spaulding, and Sommai Wattanamongkol
ว่าวพี่สมหมาย
เพื่อนนักว่าวชาวญี่ปุ่นมอบว่าวธงชาติไทยเป็นที่ระลึก
ภาพผลงานพี่สมหมาย "ว่าวดาวเทียมธีออส" ในกิจกรรมครอบครัวสุดสนุกกับดาวเทียมธีออส
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ว่าวพี่สมหมาย
ทดลองว่าวดาวเทียมธีออส กับน้องๆ

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวดาวเทียมธีออส ที่วางแสดงในงานฯ

ว่าวพี่สมหมาย
ว่าวดาวเทียมธีออส ที่วางแสดงในงานฯ


ภาพจากพิธีศพพี่สมหมาย ณ วัดบางสะแกนอก

งานศพพี่สมหมาย


งานศพพี่สมหมาย


งานศพพี่สมหมาย
ถ้วยรางวัลที่พี่หมายได้รับ

งานศพพี่สมหมาย


งานศพพี่สมหมาย


งานศพพี่สมหมาย

All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh