ว่าวเลื่อน
Sled Kitesว่าวเลื่อน

ว่าวเลื่อนเป็นว่าวที่อาศัยแรงดันอากาศเพื่อรักษารูปทรงของว่าว บ้างเป็นว่าวมีโครง และบ้างเป็นว่าวไร้โครง ทำให้ค่าใช้จ่ายการประดิษฐ์ค่อนข้างต่ำ และมีความคงทน ว่าวเลื่อนเป็นว่าวที่ขึ้นบินได้ในลมอ่อน อย่างไรก็ตาม ว่าวเลื่อนที่ออกแบบมาไม่ดี อาจหุบแฟบและตกสู่พื้นได้ หากเจอลมกระโชกแรง

ว่าวโรกัลโล (Rogallo)

ว่าวโรกัลโล เป็นว่าวไร้โครงตัวแรก ประดิษฐ์โดย ฟรานซิส เอม โรกัลโล (Francis M. Rogallo) ในปลายทศวรรษ 1940 และในทศวรรษ 1950 ว่าวนี้เป็นต้นแบบของว่าว delta, hangglider และ parawing ว่าวโรกัลโลเป็นว่าวประดิษฐ์ได้ง่ายโดยใช้แผ่นวัสดุสี่เหลี่ยมจัตุรัส กับซุง (briddle) แบบ 6 เส้น เท่านั้น

ว่าวโรกัลโล ว่าวโรกัลโล ว่าวโรกัลโล ว่าวโรกัลโล ว่าวโรกัลโล ว่าวโรกัลโล

วิธีการประดิษฐ์ว่าวโรกัลโล ของ www.fang-den-wind.de

ว่าวเลื่อน (Basic Sled Kites)

ว่าวเลื่อน ว่าวเลื่อน ว่าวเลื่อน ว่าวเลื่อน ว่าวเลื่อน

วิธีการประดิษฐ์ว่าวเลื่อน ของ Amoka Wind Sports

ว่าวเลื่อนท่อคู่ (Ram-air Sled)

ว่าวเลื่อนท่อคู่ ว่าวเลื่อนท่อคู่ ว่าวเลื่อนท่อคู่ ว่าวเลื่อนท่อคู่ ว่าวเลื่อนท่อคู่
All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh