ว่าวโรเตอร์
Rotor Kitesเราแบ่งว่าวออกได้เป็น 4 ประเภท ตามจำนวนสายของเชือกที่ใช้บังคับ ได้แก่ ว่าวสายเดี่ยว (Single Line Kites), ว่าวสองสาย (Dual Line Kites), ว่าวสามสาย (Triple Line Kites) และ ว่าวสี่สาย (Quad Line Kites) ว่าวสายเดี่ยวยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก คือ ว่าวแบน (Flat Kites), ว่าวโค้ง (Bowed and Dihedral Kites), ว่าวกล่อง (Cellular and Box Kites), ว่าวเลื่อน (Sled Kites), ว่าวพาราฟอยล์ (Parafoil Kites), และ ว่าวหมุน (Rotating Kites)

ว่าวหมุนเอง ก็มีสมาชิกอยู่หลายตัวเช่นกัน ได้แก่ ว่าวไจโร (Gyrokite), ว่าวกังหัน (Windmill Kites), ว่าวยูเอฟโอ และว่าวโรเตอร์ (UFO and Rotor Kites), ว่าวเครื่องบินปีกหมุน (Rotoplane), คันศรฟ้า (Skybow), ว่าวกล่องหมุน (Rotating Box Kites), และ โบล (Bol) แต่ละตัวอาศัยแรงยกตัวที่เกิดจากการหมุนของส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวว่าว

ว่าวยูเอฟโอ และ ว่าวโรเตอร์ ใช้หลักการบินเดียวกัน มีชื่อเรียกว่า แมกนัสเอฟเฟกต์ (Magnus Effect) อธิบายได้ง่ายๆ คือ การหมุนของว่าวด้านหน้าจากล่างขึ้นบน ทำให้กระแสลมเคลื่อนที่ผ่านด้านบนของว่าวเร็วกว่าด้านล่่าง ส่งผลให้แรงดันอากาศด้านล่างว่าวสูงกว่าด้านบน เกิดแรงยกตัวขึ้น คล้ายๆ กับปีกของเครื่องบินเมื่อมีการเคลื่อนที่

  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ :
 1. แผ่นโฟมอัด หนา 5 มิลลิเมตร
 2. แท่งไม้บัลซากลมหรือเหลี่ยม (ในภาพใช้แบบสี่เหลี่ยม ขนาดหน้าตัด 7x7 มิลลิเมตร)
 3. เข็มหมุด
 4. กรรไกร และคัตเตอร์
 5. เครื่องเจาะรูกระดาษ
 6. เชือกว่าว
 7. กาวติดโฟม
 8. กาวลาเทกซ์
 9. ฝาไอติมที่เป็นพลาสติก
  ขั้นตอนการประดิษฐ์ :
 1. ตัดไม้แกน ให้มีความยาว 22.5 นิ้ว
 2. ตัดแผ่นโฟมอัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ชิ้น ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว และชิ้นวงกลม 2 ชิ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 นิ้ว
 3. ใช้กาวติดโฟม ติดชิ้นโฟมอัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า เข้ากับแกนไม้สี่เหลี่ยม ทั้ง 2 ด้าน ให้แผ่นโฟมอยู่ตรงกลางของไม้
 4. ใช้คัตเตอร์เจาะรูสี่เหลี่ยมที่ศูนย์กลางของชิ้นโฟมวงกลมทั้งสองชิ้น ให้ช่องสี่เหลี่ยมมีขนาดประมาณขนาดของแกนไม้
 5. สอดชิ้นโฟมวงกลมทั้งสองชิ้น ผ่านแกนไม้ ให้เข้าไปชิดกับขอบของแผ่นโฟมสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วทากาวติดโฟม ยึดแผ่นโฟมเข้าด้วยกันให้แน่นหนา
 6. ใช้เชือกว่าวชุบกาวลาเทกซ์ พันรอบปลายไม้แกนทั้งสองด้าน เพื่อเสริมความแข็งแรงของไม้ ทิ้งให้กาวแห้งสนิท
 7. ใช้กรรไกร ตัดฝาพลาสติกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ แล้วใช้เครื่องเจาะรูกระดาษเจาะให้เป็นรู ตามรูป
 8. ใช้เข็มหมุด ปักผ่านปลายไม้ทั้ง 2 ด้าน ผ่านรูของชิ้นพลาสติกเล็ก ให้เหลือช่องว่างไว้นิดหน่อยให้ชิ้นพลาสติกสามารถหมุนได้คล่อง (ในภาพประกอบ จะใช้วิธีประดิษฐ์อีกแบบหนึ่ง คือใช้สกรูยึดพลาสติกตอกขาโต๊ะ เข้ากับปลายไม้ทั้งสองด้าน ตัดพลาสติกกลมปิดอีกที แล้วคล้องเชือกที่ผูกเป็นห่วง เข้ากับแกนพลาสติกโดยตรง)
 9. ตัดเชือกว่าว ยาวประมาณ 60 นิ้ว ผูกปลายแต่ละด้านเข้ากับชิ้นพลาสติก ผูกเชือกให้เป็นห่วงตรงกลางเส้นเชือก เพื่อใช้ต่อกับสายเชือกที่ใช้ชัก

วิธีเล่น : ผูกเชือกว่าวเข้ากับห่วงตรงกลางเชือกซุง ผ่อนเชือกให้มีความยาวพอสมควร ให้เพื่อนส่งว่าวโดยให้ว่าวหมุนถอยหลังเล็กน้อย เมื่อดึงเส้นเชือก ว่าวจะกินลม หมุนเร็วขึ้น แล้วยกตัวสูงขึ้น

  ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
 1. ควรทดลองกับว่าวหลายๆ ขนาด และสังเกตุว่าขนาดของว่าวมีผลต่อการยกตัวอย่างไรบ้าง
 2. เมื่อว่าวบินได้แล้ว อาจติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง บนตัวว่าว เพื่อให้เกิดความสวยงามเวลาหมุน
 3. ทดลองใช้วัสดุอื่นๆ ที่ใช้แล้ว ในการประดิษฐ์ว่าว เช่น จานโฟม หรือ ถาดโฟม
 4. วิธีการขึ้นว่าวอย่างง่ายวิธีหนึ่ง คือการใช้คันเบ็ดยาว ผูกว่าวกับปลายเชือก แล้วผ่อนเชือกให้ว่าวหมุนกินลม
 5. อาจทดลองเล่นเป็นว่าวสองสายได้ โดยใช้มือแต่ละข้างบังคับสายว่าว ให้ว่าวเคลื่อนที่ซ้ายขวาตามใจชอบ
 6. กาวติดโฟมใช้เวลาในการแห้งพอสมควร อาจทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้แห้งสนิท
rotor kite
ว่าวโรเตอร์เมื่อทำเสร็จแล้ว
rotor kite
เชือกว่าว และ ซุง
เดิมที่ปลายจะใช้แผ่นพลาสติกเจาะรูเพื่อคล้องกับเข็มหมุด แต่พอหันมาใช้อีกระบบ ก็ถอดแผ่นพลาสติกออก แล้วใช้ทำเป็นห่วงคล้องตรงๆ เลย
rotor kite
พันเชือก และทากาว ที่ไม้ เพื่อเสริมความแข็งแรง
rotor kite
ปิดปลายด้วยแผ่นพลาสติก
rotor kite
บินได้ไม่มีปัญหา
rotor kite
รู้สึกได้ถึงแรงสั่นที่เกิดจากการหมุนของว่าว

ว่าวโรเตอร์ขนาดเล็ก ทำจากถาดโฟมใช้แล้ว 4 ใบ ประกบด้วยโฟมอัดบาง 2 แผ่น แกนทำจากก้านลูกโป่ง
rotor kite
แผ่นโฟมอัดแบบบาง ตัดเป็นแผ่นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 นิ้ว
rotor kite
ถาดโฟมใช้แล้ว ขนาดกว้างยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ใช้คัตเตอร์ตัดขอบโค้งออก 3 ด้าน แล้วใช้กาวติดโฟม ติด 2 ใบเข้าด้วยกัน ก็จะได้ใบพัด 1 ใบ
rotor kite
เมื่อได้ใบพัด 2 ใบ ก็ติดกาวกับแกนก้านลูกโป่ง แล้วติดกาวแผ่นวงกลมประกบทั้ง 2 ด้านไว้
rotor kite
รอให้กาวแห้ง
rotor kite
ตัดสายยางเป็นท่อสั้นๆ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สวมสายยางท่อแรกเข้าไปในก้านลูกโป่ง ลึกพอประมาณ (ดังภาพ) ตัดแผ่นพลาสติกบาง ใช้เครื่องเจาะรูเจาะรู 2 รู แล้วเจาะขอบให้เป็นร่อง เพื่อใช้ผูกเชือก ร้อยแผ่นพลาสติกเข้าไปในก้านลูกโป่ง แล้วสวมสายยางท่อที่ 2 ตามเข้าไป ให้มีช่องว่างระหว่างท่อยางเล็กน้อย เพื่อให้แผ่นพลาสติกหมุนได้คล่อง
rotor kite
หยอดกาวยึดท่อสายยางเข้ากับแกนลูกโป่ง เพื่อไม่ให้ลื่นหลุด ระวังอย่าให้กาวไปโดนแผ่นพลาสติก ใช้เชือกไนล่อนขนาดเล็กผูกกับรูของแผ่นพลาสติกทั้ง 2 ด้าน สำหรับว่าวตัวนี้ ใช้เชือกทำซุงยาวประมาณ 2 วา ผูกเชือกไนล่อนให้เป็นห่วงตรงกลางเชือกซุง เท่านี้ก็พร้อมเล่นแล้วครับ
rotor kite
rotor kite
rotor kite
rotor kite
rotor kite
ว่าวตัวนี้ขึ้นได้ดีครับ มีอาการส่ายไปมาเหมือนกับว่าวโรเตอร์ทั่วไป เล่นได้สักพัก แผงโฟมด้านข้างก็หลุดจากกาว เลยต้องเอาลงมาทากาว เสริมความแข็งแรงอีกครั้งAll pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh