ครูกุน บุญนก
Goon Boonnok
ครูกุน บุญนกชุมชนทำว่าว

ชุมชนทำว่าว เป็นชื่อเรียกชุมชนแห่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มีผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนประกอบอาชีพในการประดิษฐ์ว่าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย และเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านออกจำหน่ายเผยแพร่ สืบเนื่องมาจาก คุณกุน บุญนก ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 304/686 หมู่ 3 การเคหะแห่งชาติบางบัว ซอยพหลโยธิน 49/1 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ เคยรับราชการเป็นครูสอนงานช่างประดิษฐ์ แต่ด้วยความที่มีใจรักเรื่องเกี่ยวกับว่าวมาโดยตลอด ดังนั้นหลังจากเกษียณราชการแล้ว ได้ประกอบอาชีพโดยการประดิษฐ์ว่าวออกจำหน่าย โดยออกแบบว่าวให้มีลวดลายแปลกใหม่ด้วยความคิดของตัวเอง ว่าวที่ประดิษฐ์ออกจำหน่ายมีหลายแบบ หลายชนิด เช่น ว่าวนกฮูก ว่าวปลาเงินปลาทอง ว่าวผีเสื้อ ว่าวมังกร ว่าวหกเหลี่ยม ว่าวพญาครุฑ ฯลฯ ขั้นตอนการทำว่าวขอ คุณกุน บุญนก เริ่มจากการไปหาซื้อไม้ไผ่สีสุกที่จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี และ นครศรีอยุธยา โดยจะจัดไม้ไผ่ด้วยตนเอง และเลือกตัดเฉพาะไผ่สดที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งสีของไม้ไผ่จำมีสีน้ำตาลหรือเขียวแก่ แล้วนำไม้ไผ่ที่ได้มาผ่า นำไปแช่น้ำไว้ประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ไม้ไผ่มีความเหนียวและป้องกันไม่ให้มอดกินเนื้อไม้ จากนั้นนำมาตากให้แห้งแล้วจึงนำมาประกอบเป็นโครงว่าว นอกจากจะทำว่าวออกจำหน่ายแล้ว ยังได้เปิดสอนการทำว่าวแก่ผู้ที่สนใจและต้องการนำไปประกอบอาชีพต่อไปอีกด้วย

ที่มา : ป้ายของ กทม.

ลุงกุนจะใช้กระดาษสา ในการประดิษฐ์ว่าวครับ และจะชอบลงสีว่าวที่ทำเองด้วย


ภาพผลงาน - Picture Gallery

ว่าว ลุงกุน บุญนก
ป้ายบ้านเลขที่

ว่าว ลุงกุน บุญนก
หน้าบ้านลุงกุน

ว่าว ลุงกุน บุญนก
ป้าย "ชุมชนทำว่าว" ของ กทม. ที่อยู่หน้าบ้านลุง

ว่าว ลุงกุน บุญนก
ลุงกุน กับว่าวงู

ว่าว ลุงกุน บุญนก
ว่าวหกเหลี่ยม

ว่าว ลุงกุน บุญนก


ว่าว ลุงกุน บุญนก
ว่าวผีเสื้อ

ว่าว ลุงกุน บุญนก
ลุงกุนผูกซุงว่าวหกเหลี่ยม

ว่าว ลุงกุน บุญนก


ว่าว ลุงกุน บุญนก


ว่าว ลุงกุน บุญนก


ว่าว ลุงกุน บุญนก

All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh