ว่าวภาคกลาง
Central Kites of Thailand
ว่าวภาคกลาง - Central Kites Picture Gallery

ภาพว่าวภาคกลาง บันทึกภาพ จากเต้นท์ของ ว่าวภาคกลาง ใน งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Kite Festival) จัดระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง
จ.ส.อ.กบิน เคาวสุต (จ่าต้อย)
ว่าวภาคกลาง
ชัยวัฒน์ พุ่มเฟือง (บัวลอย)
ว่าวภาคกลาง
ชัยวัฒน์ กำลังเหลาไม้ไผ่
ว่าวภาคกลาง
จ.ส.อ.กบิน เคาวสุต (จ่าต้อย)
ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง
ว่าวผีเสื้อ
Butterfly Kite
ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง
ว่าวผีเสื้อ
Butterfly Kite
ว่าวภาคกลาง
ว่าวจุฬา
Chula Kite
ว่าวภาคกลาง
ว่าวจุฬา
Chula Kite
ว่าวภาคกลาง
ว่าวจุฬาเล็ก
small Chula Kites
ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง

ว่าวภาคกลาง


ส่วนต่างๆ ของว่าว และอุปกรณ์ - Kite Parts and Accessories Picture Gallery

ภาพว่าวภาคกลาง บันทึกภาพ จากเต้นท์ของ ว่าวภาคกลาง ใน งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Kite Festival) จัดระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ว่าวภาคกลาง
จำปา, รอกม้า, รอกมือจุฬา, ป่านจุฬา, เหนียง, หางว่าว
Champa, Stool Chair Pulley, Chula Hand Pulley, Chula String, Loop, Tail
ว่าวภาคกลาง
ป่านจุฬา, เหนียง, หางว่าว, รอกปักเป้า, ป่านปักเป้า
Chula String, Loop, Pakpao Hand Pulley, Pakpao
ว่าวภาคกลาง
ป่านปักเป้า
Pakpao String
ว่าวภาคกลาง
รอกปักเป้า
Pakpao Hand Pulley
ว่าวภาคกลาง
หางว่าว
Kite's Tail
ว่าวภาคกลาง
เหนียง
Loop
ว่าวภาคกลาง
ป่านจุฬา
Chula String
ว่าวภาคกลาง
ป่านจุฬา
Chula String
ว่าวภาคกลาง
รอกมือจุฬา
Chula Hand PulleyAll pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh