พิธีปิด "งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550"
Closing Ceremony : Thai Kite/Sports/Music Festival 2007

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550
Thursday 5 April 2007

ณ สนามหลวง กทม
Sanamluang, Bangkok


รายละเอียดงานฯ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย กำหนดส่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเพื่อปฏิบัติงาน ในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่สำคัญในการสำรวจอวกาศ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ 50 ปีของยุคอวกาศ (The 50 th Anniversary of the Space Age) และปีสุริยฟิสิกส์สากล (IHY - International Heliophysical Year)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง สทอภ. เข้าร่วมพิธีปิดงานเทศกาลกีฬาไทย ว่าวไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550 โดยคุณหญิง ณัฐนนท์ ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดงานดังกล่าว ภายในงานมีการแสดงว่าวดาวเทียมธีออส ขนาด 1:1 เท่าดาวเทียมจริง และว่าวพระอาทิตย์ : เป็นว่าว Rokkaku (ว่าว 6 เหลี่ยม มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น) ภาพพระอาทิตย์คู่กับพระจันทร์ สูงประมาณ 3 เมตร ว่าวนี้ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ปีสุริยฟิสิกส์สากล (IHY - International Heliophysical Year) และได้ติดตั้งกล้องดิจิตัล เพื่อถ่ายภาพมุมสูงของท้องสนามหลวง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของอวกาศ, เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อวกาศ ที่มีต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การส่งดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นปฏิบัติงาน ณ วงโคจรรอบโลก ในปี 2550

Link web page ที่เกี่ยวข้อง :

ภาพถ่ายสนามหลวงจากกล้องดิจิตัลติดว่าวพระอาทิตย์ (วันพิธีปิดฯ)

พิธีเปิด งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550

ภาพพิธีปิดฯ

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

พิธีปิด งานว่าวฯ 2550

Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
ว่าว | พิธีเปิดฯ

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh