หน้าร้านอาหารเพลินสมุทร ข้างโรงแรมหาดทอง เมืองประจวบคีรีขันธ์
Camera : Ricoh Caplio R5
Kite Aerial Photography
R0010502
R0010516
R0010525
R0010532
R0010548
R0010568
R0010570
R0010574