ชายหาด บ้านแสงอรุณ
Camera : Ricoh Caplio R5
Kite Aerial Photography
R0010327
R0010331
R0010425
R0010435
R0010457