ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
KAP : Field , Nakhon Si Thammarat Province

มิถุนายน 2551
June 2008ภาพถ่ายทางอากาศจากกล้องดิจิตัลติดว่าวเต่า

ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
สี่แยกน้ำพุ มุมบนขวา คือสนามปูน ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
สระล้างดาบศรีปราชญ์ จะอยู่ด้านหลัง "ตึกอื่งค่ายท่าย" ซึ่งเป็นอาคารหลังคาสีแดง ของโรงเรียนกัลยาณีฯ ตึกอึ่งค่ายท่าย เป็นอาคารเรียนหลังแรก ของโรงเรียนฯ สร้างในปี พ.ศ.2480 ครับ
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
มุมขวาล่าง มีต้นไม้บังเล็กน้อย คือ ศาลาประดู่หก
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว สนามหน้าเมือง
อาคารสีขาว บริเวณกลางภาพ คือ ศาลหลักเมือง ครับ อาคารหลังคาสีแดง ทางขวาของศาลหลักเมือง คือ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สนามสีเขียว คือ สนามหน้าเมือง ที่ตอนเย็นคนนิยมมาเต้นแอโรบิคกันเยอะแยะ (หากฝนไม่ตก) ถนนที่พาดจากด้านขวาล่างไปยังด้านซ้ายบน คือ ถนนราชดำเนิน ครับ
สภาพลม

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ค่อนไปทางตะวันตก ความเร็วไม่คงที่ มีแรง-เบา สลับกัน ช่วงบ่ายเย็น มีลมฝนมาเสริม ทำให้ต้องรีบนำว่าวลง

นครศรีธรรมราช

มีชื่ออื่นอีก ได้แก่ ตามพรลิงค์, ตั้งหม่าหลิ่ง, โลแค็ก, ศรีธรรมราช, ศิริธรรมนคร, นครดอนพระ และ ลิกอร์ ปรากฎในเอกสารและจดหมายเหตุต่างชาติ มาตั้งแต่ครั้งพุทธศตวรรษที่ 6-7 เมืองคอนฯ เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุความเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในคาบสมุทรไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1,500 ปี

ศาลาประดู่หก

ศาลาประดู่หก เป็นศาลาหน้าเมือง มีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ตรงข้ามสนามหน้าเมือง ด้านตะวันออกของถนนราชดำเนิน ระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน แต่เดิมที่ตั้งบริเวณที่สร้างศาลาฯ นี้ เป็นประตูเมืองด้านเหนือ ชื่อว่า "ประตูชัยศักดิ์" แต่ชาวเมืองเรียกว่า "ประตูชัยเหนือ"

ในบริเวณศาลาฯ มีต้นประดู่ขนาดใหญ่อยู่หกต้น ชาวเมืองจึงเรียกว่า "หลาโดหก" (หลา=ศาลา , โด=ต้นประดู่ , หก=จำนวนหก) ด้วยเหตุที่ศาลาฯ นั้นสร้างมาแต่โบราณ จึงได้มีการซ่อมแซมบูรณะและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแทบทุกยุคสมัย จนปัจจุบันนี้ ศาลาประดู่หกเป็นศาลาทรงไทยที่มีความแข็งแรงมั่นคง ส่วนต้นประดู่หกต้นที่เคยมีมาแต่เดิม ได้ล้มตายไปตามกาลเวลาหลายปีแล้ว (น่าเสียดายมากๆ ครับ)

ศาลานี้เป็นที่พักพิงของคนเดินทางซึ่งเข้าเมืองไม่ทันในอดีต เพราะประตูเมืองปิดเสียก่อน

ที่มาข้อมูล : ข้อมูลจาก แผ่นพับ "คู่มือนำเที่ยวเมืองลิกอร์"

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP - City Learning Park)

เป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยเทศบาล เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ในการเรียนรู้เพื่อค้นหาและพัฒนาตนเอง ด้วยกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ภายในประกอบด้วย โรงภาพยนตร์, ห้อง workshop, บริการ internet (คนมาใช้เยอะมากๆ), ห้องสำหรับเด็ก, ห้องอบรมคอมพิวเตอร์, ห้องอ่านหนังสือ, ลานนิทรรศการ, ลานแสดง และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00-19:00 น.

ที่ตั้ง : ใกล้สนามหน้าเมือง ถนนท่าช้าง

Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ว่าว บน web วิทยาศาสตร์สนุก :
ว่าว
ว่าวแสนง่ายสำหรับห้องเรียน
ว่าวเตตระฮีดรอน
เชือกว่าว
วัสดุสำหรับทำว่าว
การประยุกต์ใช้ว่าวเพื่อการเรียนการสอน
การทำว่าวธีออสจากกระดาษ A4
งานว่าวในประเทศไทย :
กิจกรรมครอบครัวสุดสนุกกับดาวเทียมธีออส วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2551
พิธีเปิด "งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550" วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550
พิธีปิด "งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550" วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550
งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 11-12 มีนาคม 2549
ว่าวธีออสกับงานเทศกาลกีฬาไทย 2548

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
การถ่ายภาพทางอากาศจากว่าว | ว่าว | พิธีเปิดฯ | พิธีปิดฯ | GISTDA

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh