ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว พิธีปิด งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550
KAP : Closing Ceremony : Thai Kite/Sports/Music Festival 2007

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550
Thursday 5 April 2007

ณ สนามหลวง กทม
Sanamluang, Bangkok


ภาพถ่ายสนามหลวงจากกล้องดิจิตัลติดว่าวพระอาทิตย์

ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
แผงว่าว
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
เห็นว่าวบังคับสีแดงอยู่มุมซ้ายล่าง
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
เห็นรถติดยาวเหยียด
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
เห็นเวทีม็อบ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
เห็นหลังว่าวจุฬา
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
กลุ่มเล่นว่าวจุฬา
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ทหารก็มางานว่าวฯ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
พิธีปิดฯ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
พิธีปิดฯ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
พิธีปิดฯ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
พิธีปิดฯ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
พิธีปิดฯ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ
ภาพถ่ายสนามหลวงทางอากาศ

Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ว่าว บน web วิทยาศาสตร์สนุก :
ว่าว
ว่าวแสนง่ายสำหรับห้องเรียน
ว่าวเตตระฮีดรอน
เชือกว่าว
วัสดุสำหรับทำว่าว
การประยุกต์ใช้ว่าวเพื่อการเรียนการสอน
การทำว่าวธีออสจากกระดาษ A4


งานว่าวในประเทศไทย :
กิจกรรมครอบครัวสุดสนุกกับดาวเทียมธีออส วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2551
พิธีเปิด "งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550" วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550
พิธีปิด "งานเทศกาลว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทย ประจำปี 2550" วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550
งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 11-12 มีนาคม 2549
ว่าวธีออสกับงานเทศกาลกีฬาไทย 2548

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
การถ่ายภาพทางอากาศจากว่าว | ว่าว | พิธีเปิดฯ | พิธีปิดฯ | GISTDA

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh