ภาพพริบตา >>Sword - กระบี่ทะลวงลูกโป่ง

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 21 Jan 2005
ขอขอบคุณ คุณหนึ่ง รัฐกฤษ มือกระบี่ มา ณ ที่นี้ด้วย
click on thumbnails for full size imagesBack to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh