วีดีโอคลิปความเร็วสูง : นกบินกับพระอาทิตย์ตกดิน
Highspeed Video Clip : Birds and SunsetClip #1
300 fps , 01'10


Clip #2
300 fps , 00'59

วันเวลา : วันพุธที่ 7 มกราคม 2552 (Wednesday, 7 January 2009)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 300 fps
สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าคลิกที่ภาพแล้วไม่เห็นวีดีโอคลิป หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้น น่าจะแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ลง QuickTime ครับ download QuickTime สำหรับ PC และ Mac ฟรี ได้ ที่นี่ ครับ

since Tuesday, 30 December 2008, 11:10 PM by WebCounter.com

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
การถ่ายภาพความเร็วสูง | กล้อง Casio Exilim EX-F1 | วิทยาศาสตร์สนุก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh