ภาพพริบตา >>Balloon - เจาะ/ฟัน ลูกโป่ง

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 27 Jan 2005
click on thumbnails for full size images

ภาพชุดนี้ถ่ายที่ f/4 ที่ความเร็วประมาณ 1 วินาที แต่ใช้ flash ที่ 1/32 ทำให้จับภาพได้นิ่งขึ้นมากBack to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh