ฟ้าผ่า : 15 เมษายน 2552

ความเร็วการบันทึกภาพ : 300 fps
ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps


ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps


ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps
ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps
ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps
ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps

ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps

ความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fpsความเร็วการบันทึกภาพ : 600 fps

since Sunday, 1 February 2009, 7:125 AM by WebCounter.com

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
การถ่ายภาพความเร็วสูง | กล้อง Casio Exilim EX-F1 | วิทยาศาสตร์สนุก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh