วีดีโอคลิปความเร็วสูง : ฟ้าผ่า
Highspeed Video Clip : LightningClip #1
600 fps , 00'10

วันเวลา : วันพุธที่ 15 เมษายน 2552 (Wednesday 15 April 2009)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 1 clips @ 600 fps
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลและข้อสังเกตุ :

  • ฟ้าผ่าที่เราเห็นว่าเกิดขึ้น 1 ครั้ง ที่จริงแล้วประกอบด้วยฟ้าผ่าช่วงสั้นๆ หลายครั้ง สำหรับครั้งนี้ ประกอบด้วยฟ้าผ่าย่อย จำนวน 7 ครั้ง ด้วยกัน
  • ฟ้าผ่าครั้งแรก จะมีการเคลื่อนที่จากก้อนเมฆสู่พื้นดิน ส่วนครั้งต่อๆ ไป จะมีการเคลื่อนที่จากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ
  • ระยะเวลาของฟ้าผ่าย่อยแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ฟ้าผ่าย่อยครั้งที่ 2 จะกินเวลานานที่สุด
  • ฟ้าผ่าย่อยครั้งแรกจะมีความสว่างมากที่สุด
  • อ่านรายละเอียดเรื่องฟ้าผ่าเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาศาสตร์สนุก - ฟ้าผ่า

ฟ้าผ่า คำบรรยาย จำนวนเฟรม (เฟรม) เวลา (วินาที)
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 300 300/600 = 0.5 วินาที
ครั้งแรก ฟ้าผ่าประกอบด้วยเส้นสายจำนวนมาก เคลื่อนที่จากก้อนเมฆสู่พื้นดิน จากนั้นประจุไฟฟ้าจากพื้นดินจะถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นสายของฟ้าผ่าเส้นหนึ่ง จะเห็นขนาดของฟ้าผ่าเส้นดังกล่าวขยายขนาดขึ้นมาก เริ่มตั้งแต่ด้านล่าง ขยับขึ้นสู่ด้านบน 6 1/100 วินาที
เว้น 11 11/600 วินาที
ครั้งที่ 2 ประจุไฟฟ้าถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นทางเดิม ครั้งนี้เกิดการถ่ายเทประจุนานที่สุด ประมาณเท่ากับอีก 6 ครั้งรวมกัน จะเห็นความสว่างของเส้นขึ้นลงเป็นจังหวะๆ คาดว่าเป็นช่วงที่มีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 109 ประมาณ 1/6 วินาที
เว้น 24 24/600 วินาที
ครั้งที่ 3 ประจุไฟฟ้าถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นทางเดิม แต่ระยะเวลาการถ่ายเทสั้นลงมาก เหลือแค่ประมาณ 1 ใน 5 ของครั้งที่ 2 20
เว้น 18 18/100 วินาที
ครั้งที่ 4 ประจุไฟฟ้าถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นทางเดิม 6
เว้น 8 8/600 วินาที
ครั้งที่ 5 ประจุไฟฟ้าถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นทางเดิม 7
เว้น 13 13/600 วินาที
ครั้งที่ 6 ประจุไฟฟ้าถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นทางเดิม 11
เว้น 14 14/600 วินาที
ครั้งที่ 7 ประจุไฟฟ้าถ่ายเทจากพื้นดินสู่ก้อนเมฆ ผ่านเส้นทางเดิม 53


ฟ้าผ่าชุดย่อยที่ 1 :
อย่าลืมว่า แต่ละเฟรมที่เห็น มีความแตกต่างของเวลาเท่ากับ 1/600 วินาที

สายฟ้าเริ่มกระจายตัวจากท้องฟ้า
เป้าหมายอยู่ที่พื้นดิน
สายฟ้ากระจายตัวจากท้องฟ้าสู่พื้นดิน
โดยทั่วไปแล้ว ในบรรดาสาขาแยกเยอะแยะนี่ มีเพียงสาขาเดียวเท่านั้น ที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางส่งประจุไฟฟ้าต่อไป
เริ่มการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจำนวนมาก จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า
จะสังเกตุเห็นขนาดของเส้นทางหลักขยายขึ้น และเปล่งแสงเจิดจ้า
ประจุไฟฟ้าถ่ายเทสู่ท้องฟ้า
ขนาดของเส้นทางกลับมาสู่ขนาดเดิม
ประจุไฟฟ้าลดปริมาณลงอีก
ทำให้ขนาดและความสว่างของเส้นทางหลักลดลงอีก

ถ้าคลิกที่ภาพแล้วไม่เห็นวีดีโอคลิป หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้น น่าจะแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ลง QuickTime ครับ download QuickTime สำหรับ PC และ Mac ฟรี ได้ ที่นี่ ครับ

since Sunday, 1 February 2009, 7:125 AM by WebCounter.com

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
การถ่ายภาพความเร็วสูง | กล้อง Casio Exilim EX-F1 | วิทยาศาสตร์สนุก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh