ภาพพริบตา >>มีดฟันลูกโป่งใส่น้ำที่แขวนไว้

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 16,19 Jan 2005
click on thumbnails for full size images

ภาพนี้มองไม่ค่อยเห็นมีด เพราะใช้ความเร็วในการฟันค่อนข้างมากBack to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh