ภาพพริบตา >>ใช้มีดกรีด และเข็มเจาะลูกโป่งใส่น้ำ ที่วางอยู่บนพื้น

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 18,19 Jan 2005
click on thumbnails for full size images

Back to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh