ภาพพริบตา >>เข็มเจาะลูกโป่งน้ำที่แขวนไว้

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 14,16,19 Jan 2005
click on thumbnails for full size images
ภาพนี้เป็นอีกภาพที่เห็นรอยริ้วค่อนข้างชัดเจน


ดูดีๆ จะเห็นริ้วบางๆ ในแนวนอน แสดงว่าลูกโป่งฉีกออกเป็น 2 ส่วนในลักษณะบน-ล่าง
Back to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh