ภาพพริบตา >>ทิ้งลูกโป่งใส่น้ำลงพื้น

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 18,21 Jan 2005
click on thumbnails for full size images


ลูกโป่งฉีกขาดออกแนวเดียว ผิวลูกโป่งจะหลุดออกเป็น 2 ส่วน

ลูกนี้วางบนพื้น ลูกโป่งฉีกออกเป็น 3 แนว ทำให้ภาพออกมาดูแปลกไปอีกแบบBack to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh