ภาพพริบตา >>ลูกโป่ง (ทดลองแบบต่างๆ)

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 9 Feb 2005
click on thumbnails for full size imagesดาบไม้ไม่มีคม (โบเค็น) ฟันลูกโป่งใส่น้ำที่วางบนพื้น
'Boken' strikes water ballon.เข็มเจาะลูกโป่ง(ไม่มีน้ำ)ที่กดอยู่ใต้ผิวน้ำเล็กน้อย
Needle pops balloon partially submerged in water.ทิ้งลูกโป่งใส่น้ำกระแทกพื้น
Drop water balloon on the floor.ทิ้งลูกเทนนิสลงน้ำ
Drop tennis ball into water.


Back to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh