Fun Science Links
Fun Science Gallery : www.funsci.com
ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ จากวัสดุราคาถูก อาทิ กล้องโทรทัศน์ , กล้องจุลทรรศน์ , แบตเตอรี , เป็นต้น เข้าไปดูที่ index เลยก็ได้ครับ
Fun Science For Kids : www.llnl.gov
มีหลายหัวข้อมากมาย เช่น astronomy , biology , chemistry , energy , environment and nature , physics , general science and technology , และ virtual fieldtrips
NASA Glenn Educational Activities : www.grc.nasa.gov
aeronautics kid's page, beginner's guide to aerodynamics เป็นต้น
Bizarre Stuff : home.houston.rr.com , web page นี้หายไปแล้วครับ ถ้าตามเจอ จะมา link ให้ใหม่ครับ
match stick rocket , volcano , slime , clouds/fog in a bottle , snowstorm in a can , bubbles and bubbles tank , sound rings (ring vortex) , cartesian diver , harmonograph , airship , periscope , glowing pickle , sparking buckets , Tesla coil , non-diary creamer ballistics , underwater observation glass , links
Science Hobbyist : www.amasci.com หรือ www.eskimo.com/~billb/
good stuffs , Tesla Coil , ball lightning , ring vortex launchers , tornado generator box , various interesting toys and links , weird science of the week links ,
Science Playwiths :
menu , links ,
Beakman's World :
experiments , water rockets ,
GEM : The Gateway to Educational Materials :
ExploreLearning.com :
Backyard Science :
The REAL Glowing Pickle Page :
อธิบายสาเหตุของการเรืองแสงของแตงกวาดอง, มี quicktime movie ให้ดูด้วย
3DMiracle : www.ixtlan.ru
stereograms, SIRDS, hollusion
PC Stereogram Generating Programs - : archive.museophile.sbu.ac.uk
รายชื่อ software สร้าง stereogram บน PC
Color Stereo Stereograms : www.colorstereo.com
รายละเอียด เกี่ยวกับ stereo images
ARBOR Scientific
: Tools that teach
Santa Barbara Science
: lots of links
Science Toys
: make toys at home with common household materials, often in only a few minutes, that demonstrate fascinating scientific principles.
Exploratorium
: The Museum of Science, Art, and human perception , Exploratorium Store
Discover This
: educational science kits, toys, gifts ... Physics
HowStuffWorks
เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ทำงานได้อย่างไร? ครอบคลุมสิ่งต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์, CD, computer, ต้นไม้, และอีกมากมาย เป็น web ที่น่าเข้าเยี่ยมชมมากครับ
Mechanical Toys Page
การสร้างของเล่นต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น Billy Cart , Camphor Boat , Cartesian diver , Cotton-spool tank , Jet boat , Match rocket , Mouse-trap car , Ornithopter , Paper planes, helicopters and water bombs , Putt putt boat , Rubber-band gun , Spinning button , Stirling engine , Tea-bag balloon , Water rocket
Funology -- The Science of Having Fun !
สำหรับเด็กอายุระหว่าง 1 ถึง 101 ขวบ (เขาบอกว่าอย่างนั้น) แค่เข้าไปดูหน้าแรก ก็รู้สึกสนุกเสียแล้ว
Amusement Park Physics
เปิดเผยรายละเอียดของ 'แรง' ต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง 'ความสนุก' อาทิ รถไฟเหาะ , ชิงช้าสวรรค์ , รถบัมพ์ , การตกแบบไร้แรงต้าน , ลูกตุ้ม
SCIENCE IS FUN in the Lab of Shakhashiri
เน้นด้านเคมีสนุกครับ
FunBrain.com - The Internet's #1 Education Site
มี games ให้ download เยอะ
PITSCO : Online Catalog
race cars and aerodynamics, cool science, flight, electronics, space and astronomy, math and physics, robotics, invention and solar, structures, communications, technology, TSA, vehicles - boats - and trains , weather, clearance, manufacturing, materials and tools, synergistic systems, pathways
Make a Splash with Color
เรียนรู้เรื่อง 'สี' ในสไตล์สนุกๆ
The Physics Van !
รถตู้ เผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์
Ask Dr.Science
มีข้อสงสัย ถาม ดร. Science ได้
handcolor.com : digital studio
dedicated to the art of handcoloring

Writer : Dr.Pitan Singhasaneh