แตรคชสาร

Elephant Horn

เกริ่น

แตรคชสาร เป็นของเล่นง่ายๆ ทำจากแผ่นพลาสติกบาง เมื่อเป่าจะมีเสียงแหลมคล้ายเสียงช้าง นอกจากจะใช้เป่าเล่นให้หนวกหูผู้ใหญ่จนถูกดุแล้ว ในประเทศอินเดีย ยังใช้ในงานเฉลิมฉลองพระพิฆเนศอีกด้วย งานเฉลิมฉลองดังกล่าว ในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2550 ครับ คนที่เข้าร่วมงานจะเป่าแตรนี้เกือบทุกคน เสียงดังเซ็งแซ่ลั่นไปทั้งงานฯ เลยครับ

  อุปกรณ์ที่ใช้ :
 1. แผ่นพลาสติกบางใส : คล้ายๆ กับแผ่นใสที่ใช้กับเครื่องฉายแผ่นใสน่ะครับ
 2. เทปกาว : จะใช้แบบใส หรือแบบสี ก็ได้ครับ
 3. กรรไกร และ ด้าย

  ขนาดของส่วนต่างๆ ของแตรฯ โดยประมาณ :
 1. เส้นผ่านศูนย์กลางของแตรด้านกว้าง : 1 นิ้ว
 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของแตรด้านแคบ : 1/8 นิ้ว
 3. ความยาวแตร : 8 นิ้ว
 4. ความกว้างของพลาสติกที่ใช้พันปากแตร : 2 นิ้ว

  ขั้นตอนการประดิษฐ์ :
 1. ม้วนแผ่นพลาสติกใส เป็นรูปกรวยตามขนาดที่กำหนด ใช้เทปกาวปิดยึดไว้
 2. ใช้กรรไกร ตัดเฉียงๆ ปลายด้านแคบของแตร
 3. ตัดแผ่นพลาสติกใสเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ติดเข้ากับปลายแตรด้านแคบ ใช้ด้ายพันไว้ให้แน่น
 4. ทำแตรแบบนี้ 2 อันครับ เอามาวางคู่กัน แล้วใช้พลาสติกอีกแผ่น กว้างประมาณ 2 นิ้ว พันรอบให้คลุมลิ้นแตร แล้วใช้เทปกาวพันให้แน่น
 5. ประดับตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบครับ

เกิดอะไรขึ้น? : เสียงเกิดจากการที่วัตถุสั่นสะเทือนครับ เมื่อเราเป่าลมผ่านลิ้นเล็กๆ ที่ติดอยู่ที่แตร ลิ้นจะสั่นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งจะเดินทางผ่านออกไปทางปากแตร

ข้อควรระวัง : อย่าเป่าใส่หูกันนะครับ จะเป็นอันตรายแก่แก้วหูได้


ชาวอินเดียเป่าแตรคชสาร ในงานเฉลิมฉลองพระพิฆเนศ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2550 ณ เมืองไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย

ลักษณะของแตรฯ

ลักษณะของแตรฯ

ภาพขยายลิ้นแตรฯ

ภาพขยายลิ้นแตรฯ
Back to Fun Science

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h


ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh