กังหันไฟฟ้าสถิตย์
Electrostatic Fan

กังหันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงพลังของไฟฟ้าสถิตย์ ที่หลักแหลมตัวหนึ่ง แทนที่จะใช้ลูกโป่งดูดเศษกระดาษเล่นที่เห็นอยู่ทั่วไป

นอกจากการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตย์แล้ว น้องๆ ยังจะเข้าใจเรื่องความฝืด แถมอีกเรื่องหนึ่งด้วย ดาวกระดาษที่วางอยู่บนปลายดินสอที่แทบจะไม่มีความฝืดนั้น ทำให้เราสามารถใช้แรงผลักที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อหมุนดาวกระดาษไปรอบๆ ได้


ขั้นตอนการประดิษฐ์

1. พับครึ่งกระดาษ A4 จำนวน 2 ครั้ง

2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษที่พับแล้ว เป็นมุมแหลม เมื่อคลี่ออก จะได้เป็นรูปดาวสี่แฉก

3. ปักดินสอลงบนก้อนดินน้ำมัน ให้ปลายแหลมชี้ขึ้นข้างบน

4. วางดาวกระดาษบนปลายดินสอ เนื่องจากปลายดินสอมีพื้นที่น้อย จะมีแรงเสียดทานกับกระดาษน้อย ทำให้ดาวกระดาษสามารถหมุนไปรอบๆ ได้อย่างง่ายดาย

5. เป่าลูกโป่ง ไม่ต้องให้ใหญ่มากก็ได้ครับ

6. ใช้มือจับลูกโป่ง ถูกับผมสัก 5 ถึง 10 ครั้ง แล้วนำลูกโป่งมาหมุนรอบดาวกระดาษอย่างช้าๆ ระวังอย่าให้ลูกโป่งแตะดาวกระดาษ

ดาวกระดาษจะหมุนตามการเคลื่อนที่ของลูกโป่ง

อุปกรณ์ที่ใช้

  • กระดาษขนาด A4 - 1 แผ่น : ใช้แล้วก็ได้ครับ
  • กรรไกร : เอาไว้ตัดกระดาษ
  • ลูกโป่ง : สีอะไรก็ได้ ไม่เกี่ยงจ้า
  • ดินสอ : เหลาให้ปลายแหลมๆ นะครับ
  • ดินน้ำมัน : ใช้ก้อนเล็กๆ ก้อนเดียวก็พอครับ

เกิดอะไรขึ้น ?

เมื่อถูลูกโป่งกับผม ลูกโป่งจะมีประจุลบเพิ่มขึ้น ลูกโป่งที่มีประจุลบ จะผลักประจุลบบนดาวกระดาษด้านใกล้ ให้ไปอยู่ด้านไกล ทำให้แขนของดาวกระดาษที่อยู่ใกล้ลูกโป่ง มีประจุบวก เมื่อย้ายลูกโป่งไปรอบๆ ประจุลบบนลูกโป่ง จะดึงดูด ประจุบวก บนแขนดาวด้านใกล้ ทำให้ดาวกระดาษ หมุนตามคำถามที่ถามกันบ่อยๆ

ขอทราบลิ้งค์อื่นๆ ครับ ?
Star Twizler บน Euraka TV ของ BBC

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h