ไหมพรมเต้นระบำ

Dancing Wool

เกริ่น

ของเล่นบางอย่าง ทำจากวัสดุราคาถูก บางทีไม่ต้องซื้อหาเลยด้วยซ้ำ หยิบนี่นิดหยิบโน่นหน่อย ก็มาประกอบเป็นของเล่นที่เด็กๆ เล่นกันสนุกสนานได้แล้วครับ

อุปกรณ์ที่ใช้ :

 1. หลอดพลาสติกแบบช้อนอย่างหนา 1 อัน
 2. ไหมพรม ยาว 80-90 เซนติเมตร
 3. เทปกาว (ใช้นิดเดียวครับ)
 4. กรรไกร

ขั้นตอนการประดิษฐ์ :

 1. หลอดพลาสติกแบบช้อนที่ใช้ มีความยาว 18 เซนติเมตรครับ (ไม่รวมปลายที่เป็นช้อน) ใช้กรรไกรตัดออกเป็น 2 ท่อน ท่อนแรกความยาว 10 เซนติเมตร ท่อนที่สองความยาว 8 เซนติเมตร (และมีปลายเป็นช้อนด้วย) หากไม่มีหลอดช้อน ให้ตัดท่อนที่สองให้ปลายด้านหนึ่งเป็นมุมแหลมแทน
 2. ใช้กรรไกรตัดหลอดพลาสติกท่อนแรกให้เป็นรูรูปวงรี ห่างจากปลายด้านหนึ่ง ประมาณ 3 เซนติเมตร ให้รูมีความยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร
 3. ต่อปลายช้อน หรือปลายแหลมของหลอดท่อนที่ 2 เข้ากับรูบนหลอดของท่อนแรก ระวังอย่าให้ปลายแหลมยื่นเข้าไปในหลอดแรก ใช้เทปกาวยึดหลอดทั้งสองเข้าด้วยกัน
 4. ตัดไหมพรมยาวประมาณ 80-90 เซนติเมตร ร้อยผ่านหลอดท่อนแรก ผูกปลายเข้าด้วยกัน แล้วตัดปลายส่วนที่เกินออก

วิธีเล่น : เมื่อเป่าลมผ่านหลอด ด้ายจะพุ่งออกไปเป็นวง

เกิดอะไรขึ้น? : เนื่องจากหลอดที่ใช้เป่าทำมุมเอียงกับหลอดตรง ทำให้ลมที่เป่าเคลื่อนที่ผ่านหลอดตรงอย่างรวดเร็ว ผลักให้ไหมพรมส่วนที่อยู่ในหลอดตรงเคลื่อนที่เป็นวง

ข้อแนะนำ :

 1. ไหมพรมเป็นด้ายที่มีขนมาก ทำให้มีระยะห่างจากผิวหลอด และไหลลื่นได้ง่ายกว่าด้ายชนิดอื่น
 2. ขนาดของไหมพรมที่ใช้ก็มีความสำคัญนะครับ ถ้าใหญ่เกินไป จะทำให้คับหลอด เกิดความฝืดมาก แต่ถ้าเล็กเกินไป เป่าจนหน้ามืด ก็ไม่เป็นวงครับ
 3. ปมเชือกที่ใช้ พยายามทำให้มีขนาดเล็กที่สุดครับ เพราะจะเป็นจุดที่ทำให้สะดุด และติดกับขอบหลอดเวลาเป่า
 4. ความยาวของไหมพรมที่ใช้ ขึ้นกับความชอบครับ ถ้าตัดให้ยาวหน่อย สัก 180 เซนติเมตร ก็จะได้วงที่ใหญ่ขึ้น ดูสวยไปอีกแบบ

ที่มา : "Ten Little Fingers" ของ Arvind Gupta

Dancing Wool
หลอดช้อน มีขายอยู่ทั่วไป หรือจะเก็บหลอดที่ใช้แล้วมาทำก็ได้ครับ
Dancing Wool
เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้ว หน้าตาเป็นเช่นนี้
Dancing Wool
เป่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Back to Sci4Fun

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h


ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh