ท้องฟ้า, เมฆ และ เมฆสีรุ้ง

การสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยโบราณ การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้เราเข้าใจถึงวัฐจักรของมัน และพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ล่วงหน้าได้

เมฆเป็นส่วนหนึ่งของระบบอันซับซ้อนของภูมิอากาศของโลก และเป็นส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตลอดมา แม้จะได้รับการศึกษาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง แต่เราก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงกลไกที่แท้จริงของมันได้อย่างถ่องแท้

การถ่ายภาพเมฆ เป็นความหลงไหลของคนหลายๆ คน ความสนใจต่อความสวยงาม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของเมฆ เป็นจุดเริ่มของการศึกษาเมฆให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

กล้องดิจิตอลในปัจจุบันมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง การถ่ายภาพเมฆเพื่อการศึกษา หรือเพียงเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่เรื่องของความสิ้นเปลืองอีกต่อไป

ความหมายของชื่อเมฆ
รากศัพท์จากภาษาละตินคำแปล
cumulus (คูมูลัส หรือ คิวมูลัส)กอง = heap
stratus (สตราตัส)ชั้น = layer
cirrus (เซอรัส)ผมหยิก = curl of hair
nimbus (นิมบัส)ฝน = rain

การแบ่งประเภทของเมฆ
ประเภทของเมฆชื่อเมฆ
เมฆชั้นสูง
High-Level Cloud
เซอรัส (cirrus) และ เซอโรสตราตัส (cirrostratus)
เมฆชั้นกลาง
Mid-Level Cloud
อัลโตคิวมูลัส (altocumulus) และ อัลโตสตราตัส (altostratus)
เมฆชั้นต่ำ
Low-Level Cloud
นิมโบสตราตัส (nimbostratus) และ สตราโตคิวมูลัส (stratocumulus)
เมฆที่มีการพัฒนาในแนวดิ่ง
Clouds with Vertical Development
fair weather cumulus และ คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)

เมฆในกลุ่มนี้ที่เรารู้จักกันดี คือ เมฆคิวมูลัส ที่เกิดจากการพาความร้อน (Thermal Convection) หรือ การยกตัวของแนวปะทะของอากาศ (Frontal Lifting) เมฆคิวมูลัสอาจขยายตัวจนมีความสูงถึง 12 กิโลเมตร และจะปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลจากขบวนการกลั่นตัวของไอน้ำเป็นหยดน้ำในก้อนเมฆ

เมฆอื่นๆ
Other Cloud Types
เมฆไอพ่นเครื่องบิน (contrails), เมฆลูกคลื่น (billow clouds), เมฆถุง (mammatus), เมฆยกตัว (orographic) และ เมฆหมวก (pileus clouds)เมฆถุง หรือ เมฆแมมมาตัส
Mammatus Clouds

เป็นเมฆที่มีโครงสร้างคล้ายถุง นับเป็นเมฆที่หาดูได้ยากประเภทหนึ่ง บ้างถือว่าเป็นเมฆที่บอกลางร้าย และบ้างเข้าใจว่าเป็นการบอกว่าจะเกิดพายุทอร์นาโด แต่ที่จริงแล้ว เมฆแมมมาตัสเป็นเมฆที่มักจะพบเห็นหลังจากที่พายุฝนฟ้าคะนองเพิ่งจะผ่านไป

mammatus clouds

เมฆลูกคลื่น
Billow Clouds

เป็นเมฆที่มีรูปร่างคล้ายคลื่นหลายๆ ลูก ต่อเนื่องกัน เมฆนี้เกิดจากความไม่เสถียรของการไหลของอากาศ ที่บ่งชี้การเฉือนในแนวตั้ง และการแบ่งชั้นอุณหภูมิที่ไม่ชัดเจน หรือที่เรียกว่า "Kelvin-Helmholtz instability"

billow clouds

เมฆไอพ่นเครื่องบิน
Contrails

คำว่า Contrails มีที่มาจาก Condensation + trail นั่นเอง จึงอาจแปลตรงตัวได้ว่า "เมฆรอยควบแน่น"

เมฆนี้มีลักษณะคล้ายกับเมฆเซอรัส คือเป็นเส้นหรือรอยที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ ที่ถูกพ่นออกมาจากด้านท้ายของไอพ่นเครื่องบิน เนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ไอน้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งในเวลาไม่กี่วินาที และไม่สามารถกลับเป็นไอน้ำอีกครั้งได้ทัน

contrails clouds

ภาพเมฆประหลาดต่อไปนี้ ได้มาจาก internet ครับ

Altocumulus Castelanus

Nacreous

Mammatus Clouds

Mushroom Clouds

Noctilucent Clouds

Cirrus Kelvin-Helmholtz

Lenticular Clouds

Roll Clouds

Shelf Clouds

Stratocumulus Clouds

ภาพท้องฟ้า และ เมฆ

เมฆสวย - cloud

Cloud
Date : Thursday 26 June 2003 , Time : 6:41
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสวย - cloud

Rain Clouds
Date : Monday 5 July 2003 , Time : 6:48 - 6:59
Place : Suanbangkaen Village, Laksi, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสวย - cloud

Clouds
Date : Friday 18 July 2003 , Time : 18:42
Place : Suanbangkaen Village, Laksi, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสวย - cloud

Clouds
Date : Thursday 31 July 2003 , Time : 18:20 - 18:28
Place : Suanbangkaen Village, Laksi, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสวย - cloud

Clouds
Date : Friday 8 August 2003 , Time : 17:16 - 17:18
Place : GISTDA, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสวย - cloud

Clouds
Date : Tuesday 12 August 2003 , Time : 18:50 - 18:51
Place : Suanbangkaen Village, Laksi, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสวย - cloud

Clouds
Date : Friday 15 August 2003 , Time : 18:31 - 18:39
Place : Suanbangkaen Village, Laksi, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

cloud

Clouds
Date : 1 July 2004 , Time : 7:49 AM - 7:36 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-F828

mammatus

Mammatus Cloud
Date : 7 July 2004 , Time : 4:18-4:48 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-F828

เมฆสวย - cloud

Cloud
Date : Thursday 13 April 2006 , Time : 16:56 - 17:34
Place : Prajuabkirikan, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Cloud
Date : Sunday 28 May 2006 , Time :
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Cloud
Date : Tuesday 30 May 2006 , Time : 19:08-21:42
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

ฟ้าสวย - blue sky

Twilight Sky
Date : Wednesday 31 May 2006 , Time :
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

ฟ้าและเมฆ - sky and clouds

Sky and Clouds
Date : Friday 2 June 2006 , Time :
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

ฟ้าตอนเช้า - sky at dawn

Sky at dawn
Date : Saturday 3 June 2006 , Time :
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆแปลก - strange clouds

Clouds
Date : Tuesday 6 June 2006 , Time :
Place : Paris, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Contrail : Clouds from Airplanes
Date : Wednesday 7 and Friday 9 June 2006 , Time :
Place : Paris, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Sky and Cloud
Date : June 2006 , Time :
Place : Koh Samui, Suratthani Province, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Cloud Arch
Date : June 2006 , Time :
Place : Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Rain Cloud
Date : 25 April 2007 , Time : 18:29 - 18:34
Place : Vachirabenjatat Park, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony F-828

เมฆสวย - cloud

Rain Cloud
Date : 1 July 2008 , Time : 17:38-17:50
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony R1

เมฆ

ลำแสงคเรปูสกูลาร์ (Crepuscular Ray)
Date : 11 July 2008 , Time : 6:25-6:27 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Casio Exilim EX-F1

เมฆ

เมฆ
Date : 19 July 2008 , Time : 6:39-6:42 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Casio Exilim EX-F1

เมฆ

เมฆ
Date : 20 July 2008 , Time : 5:23-6:26 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

เมฆฝน

Rain Cloud
Date : 5 August 2008 , Time : 5:09-5:22 PM
Place : THEOS Ground Control Station, Sriracha, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

เมฆ

ลำแสงคเรปูสกูลาร์ (Crepuscular Ray)
Date : 15 August 2008 , Time : 5:48-6:12 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

mammatus

Mammatus Cloud
Date : 16 August 2008 , Time : 6:41-6:48 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Casio Exilim EX-F1

เมฆ

เมฆ
Date : 22 August 2008 , Time : 3:45 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

เมฆฝน

เมฆฝน
Date : 10 September 2008 , Time : 6:15-6:25 PM
Place : Trang, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

rain cloud

Rain Cloud
Date : 15 September 2008 , Time : 4:21-4:27 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

rain cloud

Rain Cloud
Date : 28 September 2008 , Time : 3:58 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

rain cloud

Rain Cloud
Date : 15 April 2009 , Time : 6:21-6:22 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

cloud

Cloud
Date : 17 April 2009 , Time : 5:56-6:32 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

cloud

Contrail
Date : 2 May 2009 , Time : 5:35-5:37 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSLR-A350

mammatus

Mammatus
Date : 2 June 2009 , Time : 3:23-5:17 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

cloud

Contrail
Date : 8 June 2009 , Time : 6:48-7:34 AM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

cloud

Cloud
Date : 10 June 2009 , Time : 8:14 AM - 1:24 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Sony DSC-R1

long cloud

Long Cloud
Date : 17 July 2009 , Time : 5:39-5:42 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera : Ricoh GX200


R a i n b o w C l o u d s

ปรากฎการณ์ 'เมฆสีรุ้ง' มีชื่อเรียกทั่วไปว่า irridescent clouds ภาษาทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า Irisation คือมันเป็นการเกิดสีบนเมฆ ต่างหากจาก ทรงกลดแบบที่เรียกว่า โคโรน่า พวกเฮโลกับโคโรน่านี่เป็นวงกลมอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงคือ ดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ โคโรน่า จะเป็นวงรัศมีประมาณไม่เกิน ๑๐ องศา(นับจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปด้านตรงข้ามเป็น ๑๘๐ องศา) ส่วน เฮโล จะเป็นวงรัศมี ๒๒ หรือ ๔๕ องศา อันมาจากความแตกต่างของมุมหักเหของแสง ส่วน Irisation นั้น ไม่เป็นวง เป็นแต้มบนเมฆ และจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ประมาณ ๕-๔๕ องศา จะเป็นสีอะไรก็ได้ แล้วแต่ขนาดของเม็ดน้ำ และระยะห่างระหว่างเม็ด เช่น ถ้าเม็ดน้ำอยู่ใกล้กันกว่าความยาวของคลื่นแสง(สีนั้นๆ) มันก็จะโอเว่อร์แล็พ(นึกภาษาไทยไม่ทันค่ะ ขออภัย)กัน แล้วทำให้ออกเหลือบๆดูเป็นสีแบบ metalic แต่บางครั้งจะเห็นเป็นแถบสีอย่างชัดเจนตามส่วนขอบของเมฆ ถ้าปรากฏการณ์นี้อยู่ใกล้ๆกับดวงอาทิตย์ มันก็คล้ายๆกับปรากฏการณ์ ทรงกลด นั่นแหละค่ะ แต่มันเกี่ยวข้องเฉพาะหยดน้ำในก้อนเมฆ ไม่ใช่หยดน้ำในอากาศทั่วไป(ซึ่งแห้งกว่า เลยไม่เห็นเป็นทรงกลดจริงๆ) เห็นเค้าว่า โดยทั่วไป เรามักจะเห็นเป็นสีม่วง กับสีชมพู คลื่นเมื่อมันหักเหแบบ diffraction ออกมาแล้ว มันก็ยังทำการ interference กันอีก แล้วแต่ว่าจะเป็น order ไหนของ interference เราดูได้จากสีของมันค่ะ แล้วก็ยังบอกลักษณะทางกายภาพได้ด้วยว่า หยดน้ำเล็กๆพวกนี้ มัน uniform (คือความเท่าๆกันของขนาดในกลุ่มหยดน้ำเหล่านี้) แค่ไหน หรือกำลังฟอร์มตัวขึ้นมา หรือกำลังระเหยไปอีก

... ยังไม่ค่อยมีการศึกษาเกี่ยวกับ meteorological optics กันมากเท่าไหร่ นักอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามันไม่ได้ช่วยการพยากรณ์อากาศอะไร เลยไม่ค่อยมีคนค้นคว้าเรื่องนี้มากค่ะ สาขาวิชานี้ เพิ่งมีคนเขียนหนังสือกันจริงๆ จังๆ ไม่มากเลยค่ะ ถ้าสนใจจริงๆ ขอแนะนำหนังสือชื่อ Sunsets, Twilights and evening skies โดย Aden & Marjorie Meinel ท่านทั้งสองได้ศึกษาด้วยตัวเอง และเป็นผู้บุกเบิกสาชาวิชานี้ท่านหนึ่ง Aden Meinel นั้น เป็นนักดาราศาสตร์คนสำคัญ ที่ออกแบบกล้องดูดาวสำคัญๆของโลกไว้มาก ที่สำคัญก็คือกล้อง Keck Telescope โดยเฉพาะส่วนที่เป็น interferrometry น่ะค่ะ ทั้งสองท่านมีบ้านอยู่ในทะเลทรายในรัฐอริโซน่า และเป็นผู้บุกเบิกการสังเกตการณ์ที่บอกให้ทราบว่ามี ภูเขาไฟระเบิด จากสีท้องฟ้าตอนตะวันตกดินน่ะค่ะ หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องปรากฏการณ์ทางแสงบนท้องฟ้าไว้มากเลย แต่ไม่มีเรื่อง irisation หรอกค่ะ แฮ่ะๆ ...

... บางครั้งเค้าก็เรียกว่า Mother-of-Pearls clouds คือแบบที่ว่าข้างบนว่ามันเป็นสีแบบเมทาลิค คือออกเหลือบๆค่ะค่ะ คนเลยเรียกว่า เมฆลายมุข เพราะมันเหลือบเหมือนด้านในของหอยไข่มุขน่ะค่ะ อ้อ คำว่า irisation มีรากศัพท์จากคำว่า Iris ในภาษากรีก เป็นเทพธิดาแห่งรุ้งน่ะค่ะ เลยเอามาเรียกเพราะสีมันเป็นสีรุ้งไงคะ

ภาพเมฆของต่างประเทศ :
Atmospheric Ice Halos
http://www.met-office.gov.uk/bookshelf/clouds/features/irisation.html
http://www.meteoros.de/iris/iris_b.htm
http://www.meteoros.de/iris/iris_b.htm

ขอขอบคุณ อาจารย์พวงร้อย ที่กรุณาให้ข้อมูล และรายละเอียด สำหรับปรากฎการณ์ 'เมฆสีรุ้ง' นี้ เพื่อเป็นวิทยาทาน


ภาพเมฆสีรุ้ง

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Clouds
Date : Thursday 30 May 2002 , Time : 17:54 - 18:24
Place : GISTDA, Bangkok, Thailand
Taken by : Chinorost Booncherm
Camera Used : Casio QV-2900UX

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Thursday 30 May 2002 , Time : 17:42 - 18:11
Place : Bangbua, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Clouds
Date : Saturday 8 June 2002 , Time : 18:32 - 18:37
Place : Laksi, Bangkok , Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Saturday 24 May 2003 , Time : 5:03-6:35 PM
Place : GISTDA, Bangkok, Thailand
Taken by : Chinorost Booncherm
Camera Used : Casio QV-2900UX

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Tuesday 10 June 2003 , Time : 6:03-6:27 PM
Place : GISTDA, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950 and Casio QV-2900UX

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Clouds
Date : Tuesday 8 July 2003 , Time : 6:21-6:26 PM
Place : Suanbangkaen Village, Laksi, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950 and Casio QV-2900UX

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Wednesday 16 July 2003 , Time : 16:42 - 17:07
Place : GISTDA, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950 and Casio QV-2900UX

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Friday 22 August 2003 , Time : 17:49 - 18:04
Place : GISTDA, Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Nikon Coolpix 950

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 3 July 2004 , Time : 7:50-7:52 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony DSC-F828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Clouds
Date : Saturday 3 September 2005 , Time : 17:36 - 18:00
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Saturday 3 September 2005 , Time : 16:21 - 16:40
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Chinorost Booncherm
Camera Used : Casio QV-2900UX

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Thursday 13 April 2006 , Time : 16:26 - 17:43
Place : Prajuabkirikan, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Monday 17 April 2006 , Time : 18:19 - 18:33
Place : Samutprakan, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Friday 28 April 2006 , Time : 17:53 - 18:27
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Monday 8 May 2006 , Time : 17:59 - 18:05
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Wednesday 24 May 2006 , Time : 17:57 - 17:58
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Tuesday 30 May 2006 , Time : 19:04
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Tuesday 30 May 2006 , Time : 19:41 - 19:53
Place : Toulouse, France
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : Thursday 15 June 2006 , Time : : - :
Place : Koh Samui, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony F-828

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 1 June 2008 , Time : : - :
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 2 June 2008 , Time : : - :
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 3 June 2008 , Time : : - :
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud
เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 5 June 2008 , Time : : - :
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud
เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 3 July 2008 , Time : 18:39 - 18:48
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 4 July 2008 , Time : 18:27 - 18:30
Place : Udon Thani, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud
เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 21 July 2008 , Time : 18:21 - 18:48
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 22 August 2008 , Time : 18:03 - 18:03
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud
เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 23 August 2008 , Time : 18:19 - 18:34
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Casio Exilim EX-F1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud
เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 19 September 2008 , Time : 5:31-5:52 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony DSC-R1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud
เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 25 October 2008 , Time : 4:28-5:39 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony DSC-R1

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 13 June 2009 , Time : 5:23-5:51 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Chinorost Booncherm
Camera Used : u700

เมฆสีรุ้ง - rainbow cloud

Rainbow Cloud
Date : 25 June 2009 , Time : 5:30-5:53 PM
Place : Bangkok, Thailand
Taken by : Pitan Singhasaneh
Camera Used : Sony DSC R1 and Ricoh GX200