ลวดลายของแคลดนี
 
 
เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว กระทาชายชาวเยอรมนีผู้หนึ่งนามว่า "แอนส์ แคลดนี" (Ernst Chladni) ได้ทดลองใช้คันสีไวโอลินสีบนขอบของแผ่นโลหะที่มีทรายโรยอยู่  โดยที่แผ่นโลหะดังกล่าวถูกยึดติดกับฐานไม้  เขาพบว่าเมื่อแผ่นโลหะเกิดการสั่นสะเทือนพร้อมๆ กับเกิดเสียงขึ้นนั้น เม็ดทรายบนแผ่นโลหะจะเกิดการเคลื่อนที่ และจัดเรียงตัวเป็นรูปแบบที่สวยงามแปลกตา ศิลปะกับลวดลายของแอนส์ แคลดนี Keep out
แอนส์ แคลดนี เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมนี เกิดเมื่อปี ค.ศ.1756 และ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1827  เขาคิดค้นเทคนิคที่แสดงลักษณะของการสั่นของแผ่นโลหะให้เห็นออกมาเป็นภาพ   ซึ่งต่อมาทำให้เขาได้รับสมญานามว่า "บิดาของสวนศาสตร์" (father of acoustics หรือ founder of acoustics)  และแผ่นโลหะที่เขาใช้ทดลองได้ถูกเรียกว่า "แผ่นแคลดนี" (Chladni-plates)

ที่มาของภาพ : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Echladni.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Echladni.jpgshapeimage_5_link_0