ลวดลายของแคลดนี
 
 
1. การที่จะทำให้เกิดลวดลายที่ชัดเจน บางครั้งเราอาจต้องสีซ้ำหลายๆ ครั้ง  เท่าที่ทดลองทำดู ควรจับไม้คันสีให้แน่นด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วจับแกนตรงกลางแผ่นด้วยมืออีกข้างหนึ่ง  การสีแต่ละครั้ง ให้สีลงเท่่านั้น และต้องให้น้ำหนักกดเท่ากันทุกครั้งด้วย  อย่าลืมว่า เมื่อน้ำหนักกดเปลี่ยนไป เสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนไป และลวดลายที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ลวดลายเดิมถูกทำลายลง

2. ความสมมาตรของลวดลายเป็นผลบางส่วนจากความสมมาตรของแผ่นโลหะที่ใช้  แผ่นโลหะรูปวงกลมซึ่งมีแกนสมมาตรมากมายนับไม่ถ้วนผ่านจุดศูนย์กลางวงกลม  จะสามารถเกิดความหลากหลายของลวดลายได้มากกว่าแผ่นรูปอื่นๆ

3. สำหรับแผ่นโลหะรูปวงกลม หากสีให้เกิดเสียงสูง จะได้ลวดลายเป็นรูปดาวที่มีจำนวนแฉกมาก เช่น 12 หรือ 14 แฉก  แต่หากสีให้เกิดเสียงต่ำ จะได้ลวดลายรูปดาวที่มีจำนวนแฉกน้อย เช่น 4 หรือ 6 แฉก  น้องๆ ควรสังเกตุว่า จำนวนแฉกที่เกิดขึ้น จะเกิดเป็นเลขคู่เท่านั้น

4. เมื่อเริ่มชำนาญมากขึ้น ให้ลองเลื่อนมือข้างที่จับแกนกลาง มาจับขอบแผ่นโลหะในส่วนที่ไม่มีเม็ดทราย (พื้นที่ที่เป็น anti-node)  การทำเช่นนี้ ทำให้จุดที่มือเราจับ เปลี่ยนจาก anti-node เป็น node (เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง)  ทำให้ได้ลวดลายที่แตกต่างออกไปอีก ข้อที่ควรทราบเกี่ยวกับการสร้างลวดลายของแคลดนี (Chladni figures) Keep out เมื่อพี่หนึ่ง ใช้มือซ้ายจับที่ขอบแผ่นโลหะ จะทำให้จุดนั้นกลายเป็นจุดที่ไม่มีการสั่นสะเทือน ส่งผลทำให้ลวดลายของแคลดนีเปลี่ยนไป