ลวดลายของแคลดนี
 
 
เมื่อเราใช้คันสีไวโอลิน หรือคันสีซอ สีที่ขอบของแผ่นโลหะ  ความฝืดที่เกิดขึ้นจากยางไม้บนเส้นเอ็นของคันสี จะทำให้เกิดรูปแบบซ้ำๆ ของ "การลื่นไถล-หยุดนิ่ง" ส่งผลให้แผ่นโลหะเกิด"คลื่น" หรือ "การสั่นสะเทือน" ซึ่งทำให้เกิด"เสียง"ตามมา  คลื่นที่เกิดขึ้นในเนื้อของแผ่นโลหะ จะเดินทางไปในแผ่นโลหะ และสะท้อนกลับไป-กลับมาอย่างรวดเร็ว  คลื่นเหล่านี้จะเกิดการเสริมกันในบางพื้นที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น-ลงมากขึ้น เรียกว่า ปฏิบัพ (anti-node) และจะหักล้างกันในพื้นที่อื่นๆ ทำให้การสั่นสะเทือนน้อยลง หรือกลายเป็นศูนย์ (เรียกว่า บัพ (node)  ดังนั้น เม็ดทรายบนแผ่นโลหะจะถูกกระแทกให้กระดอนขึ้น-ลง จนเคลื่อนจากพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ไปสะสมบนพื้นที่ที่ไม่มีการเคลื่อนที่  ทำให้เกิดรูปแบบต่างๆ กัน ของทรายบนแผ่นโลหะในที่สุด เกิดอะไรขึ้นกันนะ ? Keep out
ลวดลายของแคลดนี จากหนังสือชื่อ Entdeckungen ueber die Theorie des Klanges ที่พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ.1787
ที่มา : http://12koerbe.de/phosphoros/sais.htm

http://12koerbe.de/phosphoros/sais.htmshapeimage_5_link_0