ภาพและวีดีโอ สุริยุปราคา :

เนื่องจากสภาพอากาศที่ชายหาดเมืองจินซันเว่ย ไม่อำนวย ฝนโหมตกตั้งแต่หัวค่ำวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 แม้กระทั่งในช่วงเช้าของวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เอง ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆมาก และมีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงสั้นๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งเก็บของ และหาผ้าคลุมอุปกรณ์ กันจ้าละหวั่น

เมื่อใกล้เวลาสัมผัสที่ 1 ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆมาก กลุ่มเมฆเคลื่อนตัวมาบังดวงอาทิตย์เป็นระยะๆ การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากสภาพแสงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ตั้งแต่สภาพไม่มีเมฆบัง ที่ต้องใช้ solar filter บังตอนถ่าย จนกระทั่งสภาพที่มีเมฆบัง ที่ต้องถอด filter ต่างๆ ออกจนหมด และใช้ความเร็วในการถ่ายภาพต่ำถึง 1/10 วินาที

V I D E O

Video : CIMG1052.MOV
Time : Wednesday 22 July 2009, 8:53 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 4 sec.
Camera : Casio Exilim EX-F1
Links :

Video : CIMG1054a.MOV
Time : Wednesday 22 July 2009, 8:57 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 20 sec.
Camera : Casio Exilim EX-F1
Links :

Video : CIMG1054b.MOV
Time : Wednesday 22 July 2009, 8:57 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 26 sec.
Camera : Casio Exilim EX-F1
Links :

Highspeed Video : CIMG1056.MOV
Time : Wednesday 22 July 2009, 9:27 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 40 sec.
Speed : 300 fps
Camera : Casio Exilim EX-F1
Links :

Highspeed Video : CIMG1057.MOV
Time : Wednesday 22 July 2009, 9:29 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 10 min 24 sec
Speed : 300 fps
Camera : Casio Exilim EX-F1
Links :

Video : CIMG1058.MOV
Time : Wednesday 22 July 2009, 9:45 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 7 min 50 sec
Camera : Casio Exilim EX-F1
Links :


Description : video taken from total eclipse to the end of the eclipse.
เป็นวีดีโอที่เริ่มบันทึกตอนที่มืดที่สุดของสุริยุปราคา จะสังเกตุเห็นบริเวณรอบๆ ค่อนข้างมืด และเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆ

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 08:33-10:09 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 58 sec
Recording Interval : 10 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3072 x 2304
Camera : Casio Caplio R5
Links :


Description : แสดงการเตรียมกล้องของนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ก่อนการเกิดสุริยุปราคา ในช่วงต้นของวีดีโอ ภาพจะค่อนข้างมัว เนื่องจากความชื้นของอากาศสูง ทำให้เกิดฝ้าที่หน้าเลนส์

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 08:33-10:09 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 52 sec
Recording Interval : 5 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3072 x 2304
Camera : Casio Caplio R5
Links :


Description : ถ่ายพื้นที่ตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพการเกิดสุริยุปราคา ตั้งแต่ สัมผัสที่ 1-2-3-4 จนถึงการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก ที่สมเด็จพระเทพฯ ประทับยืนอยู่ด้วย

Near Infrared Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 9:41-9:54 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 13 min 42 sec
Camera : FujiFilm IS-1
Links :


Description : วีดีโออินฟราเรดใกล้ เริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดสัมผัสที่ 1 จนถึงประมาณ ช่วงกลางของสุริยุปราคาเต็มดวง

320x240

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 06:08-06:34 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 32 sec
Recording Interval : 5 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3264 x 2448
Camera : Ricoh GX200
Links :


Description : กิจกรรมการตั้งกล้องบนพื้นหญ้า ณ หาดจินซันเว่ย ช่วงเช้า

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 06:40-07:06 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 31 sec
Recording Interval : 5 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3264 x 2448
Camera : Ricoh GX200
Links :


Description : กิจกรรมต่างๆ ในมุมของระเบียงด้านบนที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จประทับ

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 07:07-07:44 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 44 sec
Recording Interval : 5 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3264 x 2448
Camera : Ricoh GX200
Links :


Description : การตั้งกล้องก่อนเกิดสุริยุปราคา บนพื้นที่บนหาด ที่กันไว้ให้สำหรับคณะของคนไทย

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 08:17-09:27 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 41 sec
Recording Interval : 10 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3264 x 2448
Camera : Ricoh GX200
Links :


Description : ถ่ายพระอาทิตย์ และท้องฟ้า ในลักษณะมุมกว้าง ในช่วงแรกจะเห็นเมฆเคลื่อนตัวจากชายฝั่งออกไปสู่ทะเล แต่ในช่วงหลังของวีดีโอ จะเห็นเมฆระดับต่ำ เคลื่อนตัวจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง นี่อาจเป็นผลจากสุริยุปราคาอันหนึ่งก็ได้กระมัง?

Time-lapsed Video
Time : Wednesday 22 July 2009, 09:44-09:54 a.m.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Duration : 6 sec
Recording Interval : 10 sec
Playback Speed : 10 fps
Original Dimension : 3264 x 2448
Camera : Ricoh GX200
Links :


Description : หลังจากสัมผัสที่ 3, ภาพหมู่ (สมเด็จพระเทพฯ ประทับยืนอยู่ด้วย), สมเด็จพระเทพฯ เสด็จกลับ, เริ่มเก็บของ, ฝนตกหนักขึ้น, เริ่มคลุมผ้าบนอุปกรณ์

P I C T U R E S

ภาพสุริยุปราคา
Time : Wednesday 22 July 2009, 8:53 a.m. approx.
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Camera : กล้อง Sony 350, Sigma 75-300 mm, Filter Marumi ND8+ND4 + Filter แผ่น Tian-Ya ND8 (บางภาพ)
Links :


Description : ภาพไม่ได้รับการตกแต่งใดๆ
เวลาจริง = เวลาของภาพ + 1 ชั่วโมง

ภาพสุริยุปราคา
Time : Wednesday 22 July 2009
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Camera : กล้อง Casio Exilim EX-F1, Filter Polarizer
Links :


Description : ภาพไม่ได้รับการตกแต่งใดๆ
เวลาจริง = เวลาของภาพ + 1 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม วันที่ 22 กรกฎาคม 2552
Time : Wednesday 22 July 2009
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Camera : กล้อง Sony DSC-R1
Links :


Description : เวลาจริง = เวลาของภาพ + 1 ชั่วโมง

ภาพการสำรวจสถานที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
Time : Tuesday 21 July 2009
Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China
Camera : กล้อง Sony DSC-R1
Links :


Description : เวลาจริง = เวลาของภาพ + 1 ชั่วโมง

L I N K S

Total Solar Eclipse of 22 July Observed Over Bangladesh

ภาพเงาของดวงจันทร์บนโลก บันทึกภาพจากยาน จันทรายาน-1 ของประเทศอินเดีย

ที่มาภาพ : http://en.wikipedia.org/wiki/Chandrayaan_1

Solar Eclipse 22nd July 2009 - taken from Nagoya Japan @ 11am

Total Solar Eclipse in Iwo Jima, Japan 22 July 2009 (HD)


ข้อมูลเกี่ยวกับสุริยุปราคาที่เซี่ยงไฮ้ :

การเคลื่อนที่ของเงาของดวงจันทร์บนโลก
เส้นทางการเคลื่อนที่ของเงาของดวงจันทร์บนโลก
เส้นทางการเคลื่อนที่ของเงาผ่านประเทศจีน
เส้นทางการเคลื่อนที่ของเงาผ่านประเทศอินเดีย
เส้นทางการเคลื่อนที่ของเงาผ่านประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลของสุริยุปราคาที่เซี่ยงไฮ้ :

พิกัด : N 31° 13' 48" , E 121° 28' 12"

บังนานที่สุด : 5:00 นาที

ปรากฏการณ์
เวลาท้องถิ่น
UTC/GMT +8
Azimuth
โดยประมาณ
(degree)
Altitude
โดยประมาณ
(degree)
สัมผัสที่ 1
8:23 น.
+88°
+40°
สัมผัสที่ 2
9:36 น.
บังมากที่สุด
9:39 น.
สัมผัสที่ 3
9:41 น.
สัมผัสที่ 4
11:01 น.
+128°
+73°

ที่มาข้อมูล : สดร.


First contact

Forth contact

ดวงอาทิตย์เดินทางไปเป็นมุม = 128-88 = 40° ในแนวนอน (azimuth)
และ = 73-40 = 33° ในแนวตั้ง (altitude)
ดังนั้น เลนส์ที่ต้องใช้ในการบันทึกภาพสุริยุปราคาตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องมี FOV อย่างน้อย 33° x 40°
นั่นคือต้องใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสประมาณ 35 มม. (มี FOV 38° x 54°)

เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง จะสังเกตุเห็นดาวอะไรบ้าง

  • ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวปู (Cancer) และ กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini)
  • ดาวพุธ (Mercury) อยู่ทางด้านล่างซ้ายของดวงจันทร์ : ประมาณ 6° ไปทางซ้าย และ 8° ไปทางด้านล่าง) มีความสว่าง = -1
  • ดาวโปรไซออน (Procyon) เป็นดาวที่มีความสว่างมากที่สุด : ประมาณ 28° ไปทางขวา และ 5° ไปทางด้านล่าง มีความสว่าง = 0.5
  • ดาวพอลลักซ์ (Pollux) ความสว่าง 1.2 และ ดาวแคสเตอร์ (Castor) ความสว่าง 1.6 : อยู่ทางด้านซ้ายบน
  • ดาวศุกร์ (Venus) : ความสว่าง -4 , อยู่ทางทิศตะวันตก ห่าง 40 องศา
  • ดาวเสาร์ (Saturn) : ความสว่าง 1 , อยู่ทางทิศตะวันออก ห่าง 49 องศา
  • ผู้สังเกตุการณ์ที่อยู่ใกล้กับช่วงต้นของการเกิดสุริยุปราคาจะไม่สามารถเห็นดาวเสาร์ ส่วนผู้สังเกตุการณ์ที่อยู่ใกล้กับช่วงปลายของสุริยุปราคาจะไม่สามารถเห็นดาวศุกร์ เนื่องจากดาวศุกร์จะตกขอบฟ้าไปแล้วก่อนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์


    คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขยายของตำแหน่งดาวต่างๆ ขณะเกิดสุริยุปราคา
All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop, iPhoto and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
รุ้ง | Sky Observer | Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh