วีดีโอคลิปความเร็วสูง : สุริยุปราคา
Highspeed Video Clip : Solar Eclipse


Time : Wednesday 22 July 2009, 9:29 a.m. approx.

Place : Jinshanwei Beach, Shanghai, China

Duration : 10 min 24 sec

Speed : 300 fps

Camera : Casio Exilim EX-F1

Other Link : http://pitans.multiply.com/video/item/19

ข้อสังเกตุ :


ถ้าคลิกที่ภาพแล้วไม่เห็นวีดีโอคลิป หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้น น่าจะแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ลง QuickTime ครับ download QuickTime สำหรับ PC และ Mac ฟรี ได้ ที่นี่ ครับ
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
การถ่ายภาพความเร็วสูง | กล้อง Casio Exilim EX-F1 | วิทยาศาสตร์สนุก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh