ถนนเยาวราชตอนกลางคืน

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


Panoramic Pictures and QTVR


ร้านอาหารเจ บนถนนเยาวราช ตอนกลางคืน, วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2544 , เวลา 23:02 น. [JPEG]


วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2544 , เวลา 22:41 น. [JPEG]


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h