งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม พ.ศ.2544 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์บรรยากาศด้านหน้าของงาน, วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2544 , เวลา 12:49 น. [JPEG]


นิทรรศการของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ , วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2544 , เวลา 12:22 น. [JPEG]


นิทรรศการ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" , วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2544 , เวลา 12:56 น. [JPEG]


นิทรรศการของโตโยต้า , วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2544 , เวลา 12:34 น. [JPEG]


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h