เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี , มิถุนายน 2549
Koh Nangyuan, Suratthani , Thailand , June 2006


ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์

Click the pictures to see the enlarged ones.

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เรือกำลังเข้าเทียบท่าเกาะนางยวน

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เกาะนางยวน ถ่ายจากเรือที่กำลังเดินทางไปเกาะเต่า

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เมฆสวยเหนือเกาะนางยวน

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

สะพานไม้ทอดจากท่าเรือสู่บริเวณต้อนรับของรีสอร์ท

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

ลมพัดเย็นสบายตลอดวันตลอดคืน

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

หาดทรายสีขาว ร่มสีเขียวขาว

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

แดดแรงมาก อย่าลืมพกครีมกันแดดไปด้วยนะครับ

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

น้ำใสแจ๋ว เห็นปลาเสือจำนวนมาก ว่ายวนกินขนมปังที่นักท่องเที่ยวหยิบยื่นให้

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

มุมนี้ จะเห็นท่าเรือ และสะพานไม้

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

หินสวย

หินแถวนี้ จะแตกตามแนวยาว บางทีแตกแล้วก็ล้มมาพิงกัน

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

หาดทราย ประกอบด้วย ทรายละเอียดสีขาว และ เศษปะการังจำนวนมาก

ตรงกลางภาพ จะเห็นคนเล่นว่าวอยู่ ... ลมไม่แรง แต่พัดต่อเนื่อง เหมาะสำหรับเล่นว่าวมากครับ

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

ภาพอินฟราเรดใกล้ ของเกาะนางยวน ถ่ายจากจุดชมวิว บนยอดเขาของเกาะ

ใครมาเกาะนางยวนแล้ว มักจะต้องปีนขึ้นมาถ่ายภาพจากจุดชมวิวนี้เสมอ

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เกาะนางยวนยามเช้า

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

หาดทรายสีขาวเชื่อมต่อระหว่างเกาะ

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เกาะที่อยู่ตรงกลางคือเกาะเต่า เรือที่เห็นจอดหลบลมอยู่ด้านอับลมของเกาะนางยวน

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

สะพานไม้แบบนี้ มีอยู่ทั่วไปรอบเกาะ ทำให้สะดวกในการเดินชมวิวจากมุมต่างๆ

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เมฆสวย ถ่ายจากเรือที่วิ่งจากเกาะเต่ามายังเกาะนางยวน

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

เมฆสวย พาดโค้งผ่านระหว่างเกาะนางยวน (ซ้าย) กับเกาะเต่า (ขวา)

Panoramic Picture of Koh Nangyuan, Suratthani Province, Thailand

ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นท่าเรือเฟอรี่ที่ใช้เดินทางจากแผ่นดินใหญ่ ไปยังเกาะสมุยH o m e P a g e

F u n S c i e n c e
To view QTVR movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.

All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, BBEdit, and TextEdit.

All rights reserved. Reproduction Forbidden.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh