อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


Soontornpoo's Monument

ต.กร่ำ, อ.แกลง, จ.ระยอง, วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2544, เวลา 12:40 น.


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h