อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


หาดทรายด้านทิศใต้
หาดทรายด้านทิศใต้
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545, เวลา 14:38 น. [JPEG]

หาดทรายด้านทิศเหนือ
หาดทรายด้านทิศเหนือ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545, เวลา 16:29 น. [JPEG]

boardwalk และป่าชายเลน
boardwalk และป่าชายเลน
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545, เวลา 16:04 น. [JPEG]

ป่าชายเลนปลูกใหม่
ป่าชายเลนปลูกใหม่
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545, เวลา 15:04 น. [JPEG]

พระราชตำหนักมฤคทายวัน
พระราชตำหนักมฤคทายวัน
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545, เวลา 15:31 น. [JPEG]

พระราชตำหนักมฤคทายวัน
พระราชตำหนักมฤคทายวัน
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545, เวลา 15:39 น. [JPEG]

H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h