โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


c l i c k m e - - - Multi-Node QTVR - - - c l i c k m ePanoramic Pictures


สนามเด็กเล่น หน้าอาคาร IP, วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2544 , เวลา 7:45 น. [JPEG]


สนามหญ้าหน้าเสาธง, วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2544 , เวลา 7:54 น. [JPEG]


ทางเดิน อาคาร IP, วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2544 , เวลา 17:13 น. [JPEG]


ห้องประชุมใหญ่ อาคารอุบลฯ , วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2544 , เวลา 17:23 น. [JPEG]


งานเลี้ยง ลานหน้าอาคารอุบลฯ , วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2544 , เวลา 18:28 น. [JPEG]


สวนมิตรสัมพันธ์ ระหว่างอาคาร 5 และ 6 , วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2544 , เวลา 9:39 น. [JPEG]


สวน หน้าอาคาร 6 , วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2544 , เวลา 10:10 น. [JPEG]


สนามเด็กเล่น ข้างอาคาร 1, วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2544 , เวลา 13:45 น. [JPEG]


สระว่ายน้ำในร่ม, วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2544 , เวลา 14:16 น. [JPEG]


สนามฟุตบอล และอาคารต่างๆ โดยรอบ, วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2544 , เวลา 14:22 น. [JPEG]


งานวันไหว้ครู ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 30 ปี, วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2544 , เวลา 9:21 น. [JPEG]


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h