"พิธีมอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแก่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก"

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


picture

picture

ณ ห้องรับรอง 213 อาคาร 2 กองบัญชาการกองทัพบก เวลา 1300 น.


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h