อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


Panoramic Pictures and QTVR


ชายหาด อ่าวมะนาว ตอนน้ำลง, วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2544 , เวลา 11:21 น. [JPEG]


ทิวเขา ด้านซ้ายของอ่าวมะนาว, วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2544 , เวลา 11:25 น. [JPEG]


รูปปั้นปลาโลมา และปลาพะยูน, วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2544 , เวลา 12:27 น. [JPEG]


ร้านค้าริมหาด, วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2544 , เวลา 12:47 น. [JPEG]


ร้านค้าริมหาด, วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2544 , เวลา 12:47 น. [JPEG]


แผนที่อ่าวมะนาว


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h