ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

วิน แคชเชอร์
Wind Catchers
wind catchers
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006Wind Catchersรายละเอียดเพิ่มเติม :


Wind Catchers

wind catchers


wind catchers
Rainbow Crown

wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers


wind catchers
Banner exhibition from Kurt A.Lisk

wind catchers
Banner exhibition from Kurt A.Lisk

wind catchers
Banner exhibition from Kurt A.Lisk

wind catchers
"CORAL REEF", a series of banners designed & made by by LINDA SANDERS (Australian)

wind catchers
"CORAL REEF", a series of banners designed & made by by LINDA SANDERS (Australian)
OzFeathers, ABN 32 598 356 554
(Member of Inner Southern Business Enterprise Centre)
PO Box 758, WILLUNGA SA 5172, AUSTRALIAคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh