ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าวดาวเทียมธีออส
THEOS Satellite Kite
ว่าวดาวเทียมธีออส
วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2549
Sunday 11-12 March 2006ว่าวดาวเทียมธีออส

ว่าวดาวเทียมธีออส เป็นว่าวดาวเทียมดวงแรกของโลก มีขนาดเท่าของจริง สร้างโดยคุณสมหมาย วัฒนมงคล นักประดิษฐ์ว่าวภาพและ อนุรักษ์ว่าวไทย ที่มีชื่อเสียง ว่าวดาวเทียมธีออสจะจำลองแบบการบันทึกภาพจากอวกาศของดาวเทียมจริง หลังจากการส่งขึ้นสู่วงโคจร ในปี 2550 โดยการถ่ายภาพดิจิตัล และส่งสัญญาณภาพวีดีโอลงมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน เพื่อให้รับชมกันอย่างทั่วถึง

ขอขอบคุณ ...

คุณสมหมาย วัฒนมงคล ผู้ประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส ตัวที่ 2

คุณวิฑูรย์ ภูละออ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์กล้องติดว่าวเพื่อถ่ายภาพมุมสูง

ททท. ในการให้ความอนุเคราะห์แก่ สทอภ.ร่วมงานฯ


ภาพข่าว - Gallery

THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte


THEOS KIte

THEOS at sunset.
THEOS KIte

THEOS, Mega Moon, and Octopus.คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh