ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

การประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส
THEOS Kite
THEOS kiteการประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส

ว่าวดาวเทียมธีออส ในงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประดิษฐ์โดย คุณสมหมาย วัฒนมงคล ใช้เวลาในการประดิษฐ์ทั้งสิ้น 11 วัน โครงทำจากไม้ไผ่สีสุกทั้งหมด ลำตัวหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์สีทอง ส่วนแผงเซลแสงอาทิตย์หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์สีน้ำเงิน

ขอขอบคุณ ...

คุณสมหมาย วัฒนมงคล ผู้ประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส ตัวที่ 2

คุณวิฑูรย์ ภูละออ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์กล้องติดว่าวเพื่อถ่ายภาพมุมสูง

ททท. ในการให้ความอนุเคราะห์แก่ สทอภ.ร่วมงานฯ


ภาพข่าว - Gallery

ว่าวดาวเทียมธีออส
ส่วนลำตัวและหัวของว่าวธีออส
Body and Head of THEOS Kite.
ว่าวดาวเทียมธีออส
ฐานของว่าวธีออส
Base of THEOS Kite.
ว่าวดาวเทียมธีออส
ลำตัวของว่าวธีออสประดับด้วยธงชาติไทย
Body of THEOS Kite with Thai flag.
ว่าวดาวเทียมธีออส
พี่สมหมายกำลังตั้งใจเหลาไม้ไผ่
Mr.Sommai was measuring the bamboo stick for THEOS kite.คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh